Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

41.000,00 € για την βελτίωση του αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα Σερβίων

Μια μακροχρόνια και επιτακτική ανάγκη των αγροτών της περιοχής Βογγόπετρας –Τρανοβάλτου μπήκε στον ¨δρόμο¨ της (μετά από προβλήματα διαχωρισμού των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού) καθώς εγκρίθηκε για δημοπράτηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της 17ης Φεβρουαρίου το έργο: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων» προϋπολογισμού 41.000,00€ (με Φ.Π.Α.), κατόπιν εισηγήσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη.

Η υφιστάμενη κατάσταση του συγκεκριμένου αγροτικού δρόμου, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών, καθιστά την μετάβαση των κατοίκων της περιοχής στα χωράφια τους από αδύνατη έως άκρως επικίνδυνη.

Με τις εργασίες που προβλέπονται θα πραγματοποιηθεί μια εις βάθος  συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας μέσω του επιμελούς καθαρισμού της προς συντήρηση οδού, της διαμόρφωσης τάφρων εκατέρωθεν και σε όλο το μήκος της και την κατασκευή κατάλληλων τεχνικών  ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα.

Η κατασκευή της υπόβασης οδοστρωσίας  θα αποτελείται από θραυστά υλικά πιστοποιημένου λατομείου και η διαδικασία διάστρωσης, διαβροχής και συμπύκνωσης τους θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Τέλος, για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, θα τοποθετηθεί σήμανση στα σημεία που ο αγροτικός δρόμος διασταυρώνεται  με ασφαλτοστρωμένες οδούς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης θεωρεί πως ο συγκεκριμένος δρόμος μπορεί ν΄ αξιοποιηθεί και ν΄ αναβαθμιστεί περεταίρω για μια ακόμη πρόσβαση στα μοναδικά Μπουχάρια, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους επισκέπτες μεγαλύτερου χρόνου παραμονής στον χώρο, με κυκλική πορεία και ενδιάμεσες στάσεις στις Τοπικές Κοινότητες Μικροβάλτου-Τρανοβάλτου-Λιβαδερού και τα πανέμορφα περιπατητικά μονοπάτια της γύρω περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας