Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ), και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ, την 26η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω θεμάτων   ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Ενημέρωση Δημάρχου για τα ενεργειακά μετά την συνάντηση στην Αθήνα με τον κ. Σκρέκα

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 

2.       Τροποποίηση της υπ’αριθ. 156/2020 ΑΔΣ  σχετικά με την Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας  ως προς τον χρόνο παραχώρησης του οικοπέδου .

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

3.       Γνωμοδότηση ΔΣ που αφορά τις Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων  αντίστοιχα :

α)  Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ισχύος 60 MWΡ  στη θέση « Μαστός » κοιν. Ερμακιάς,

Β)  Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 MWΡ στη θέση Πετροράχη περιοχή Ασβεστόπετρας ,

Γ) Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 MWΡ στη θέση Μάτρα – προσήλιο – κουρούμπα Περιοχή Μαυροπηγής.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

4.       Μέτρα στήριξης του Δήμου Εορδαίας για την στήριξη των επιχειρήσεων και των δημοτών του που επλήγησαν από τον Κορωνοϊό

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

5.       Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 για την εκτέλεση του έργου Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

6.       Υλοτομία Τ.Κ. Αναρράχης ( αριθμ. 1/21 ΑΚ Αναρράχης )  2ον  Αίτημα προς το Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων προς την κοινότητα Άρδασσας ( 1/21 Α.Κ. Άρδασσας )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

7.       Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης επιβατικού αυτ/του ( Νεκροφόρα ) στον Ι. Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος  Αρδάσσης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

8.       Έγκριση Α  κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος των σχολικών επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης

 

9.        Αντικατάσταση μελών επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας.

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

10.   Υιοθέτηση ψηφίσματος κοινοτικών συμβουλίων για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τ.Α.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Νικολαΐδης  Ισαάκ

             

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                                              Ιωάννης Χαρακτσής

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας