Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Διάνοιξη δασικής αντιπυρικής οδού «Λόφος Βυζαντινού Κάστρου Σερβίων – Επαρχιακή Οδός Σερβίων-Καστανιάς»

Στους Προσωρινούς Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου του Υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, εντάχθηκε το έργο Διάνοιξη δασικής αντιπυρικής οδού

«Λόφος Βυζαντινού Κάστρου Σερβίων – Επαρχιακή Οδός Σερβίων-Καστανιάς» που υποβλήθηκε από το Δασαρχείο Κοζάνης με την υποστήριξη της εταιρείας περιβαλλοντικής διαχείρισης ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΟΕ και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Σερβίων.

     Το έργο αφορά στη μελλοντική θωράκιση της δημόσιας δασικής έκτασης της περιοχής του λόφου Βυζαντινού Κάστρου Σερβίων έναντι των δασικών πυρκαγιών, η οποία απαρτίζεται κυρίως από ενώσεις εύφλεκτων δασοπονικών ειδών, γεγονός που καθιστά την περιοχή  ιδιαίτερα επισφαλή.

    Σκοπός είναι η παροχή δυνατότητας περιμετρικής πρόσβασης στο λόφο του κάστρου Σερβίων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, έτσι ώστε να είναι εφικτή η άμεση επέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος. Για τον λόγο αυτό πρόκειται να διανοιχθεί δασική αντιπυρική οδός η οποία θα συνδέει τον λόφο Βυζαντινού Κάστρου Σερβίων με την επαρχιακή οδό Σερβίων-Καστανιάς.

     Η εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή του έργου αναμένεται να έχει μικρή επίδραση στο φυσικό περιβάλλον,  ενώ στόχος είναι να μην επηρεαστεί στο ελάχιστο ο αρχαιολογικός χώρος καθώς και η ευρύτερη περιοχή, μέρος της οποίας είναι και η σπηλαιοεκκλησία του Αϊ Γιώργη του Κρεμαστού.

     Πέραν της αντιπυρικής θωράκισης, η υλοποίηση του εν λόγω έργου θα βοηθήσει παράπλευρα αλλά εξίσου σημαντικά, στην τουριστική αξιοποίηση της περιοχής, καθώς ο δρόμος θα διευκολύνει την προσέλευση επισκεπτών και θα συντελέσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου, γεγονός ιδιαίτερα επιθυμητό και ευκταίο.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας