Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Χρηματοδότηση κατασκευής δικτύων αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πεντάβρυσου και Ανατολικού, προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020

Με στόχο την εξυπηρέτηση πάνω από 2.700 κατοίκων των οικισμών Πεντάβρυσου και Ανατολικού με την κατασκευή 24,4 χιλιομέτρων αποχετευτικού δικτύου  και την προστασία του περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη της Πράξης.... "Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πεντάβρυσου και Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πεντάβρυσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας", συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.494.220,16 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, του ΕΣΠΑ.

     Δικαιούχοι της Πράξης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

Το έργο αφορά στην κατασκευή:

·      εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου,

·      εξωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων οικισμών Πενταβρύσου, Περδίκκα και Ανατολικού προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πτολεμαΐδας,

·      εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού του Ανατολικού (πλην των Εργατικών Κατοικιών), καθώς μέχρι σήμερα τα λύματα στον οικισμό παροχετεύονται σε βόθρους ή παρανόμως στο δίκτυο όμβριων υδάτων,

·      τμήματος κεντρικού αποχετευτικού αγωγού για τη σύνδεση με το εξωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων

     Επιπλέον, θα χρηματοδοτηθούν υποστηρικτικές εργασίες, καθώς και δαπάνες επίβλεψης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

          Η υλοποίηση των παραπάνω έργων θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος διαχείρισης λυμάτων των οικισμών της Εορδαίας, με θετικές επιπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης της λίμνης Βεγορίτιδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας