Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση την Τρίτη 02/03/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ
 3. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των ΝΕΩΝ   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΒΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4.  Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΒΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Νέων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΚΟΥΤΣΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 6. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ
 7. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
 8. Έγκριση  παράταση   της σύμβασης των ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του ΠΛΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 9. Έγκριση  παράτασης της σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς εξαιτίας των συνεπειών κινδύνου διασποράς του Covid – 19
 10. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής, φωτοτυπικού χαρτιού και μηχανογραφικής ύλης  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 11. Έγκριση του 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού , αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, της με αρ. Διακήρυξης  2/2020 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2022 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων
 12. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στα πλαίσια ελέγχου της ποιότητάς του, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 13. Έγκριση εκ νέου νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης της μελέτης, με τίτλο: «Βελτίωση του Οδικού τμήματος “Κοζάνη – Αεροδρόμιο”, της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3)»
 14. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2022 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 1.804.100,80 € (συμπ. ΦΠΑ) »
 15. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου 2020»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 1.200.000,00 € #
 16. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :  «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου2020», Προϋπολογισμού δαπάνης # 1.200.000,00 € #
 17. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Αντιπλημμυρική Προστασία- Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου 2020»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 500.000,00 € #

18.   Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Αντιπλημμυρική Προστασία - Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου 2020», Προϋπολογισμού δαπάνης # 500.000,00 € #

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου:«Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 150.000,00 € #
 2. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 150.000,00 € #
 3. Έγκριση αναβολής αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού μελέτης αναδασμού Αρμενοχωρίου ΠΕ Φλώρινας λόγω αποχής
 4. Έγκριση παραχώρησης στον Ε.Ο.Δ.Υ. (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας) 5.000 τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοιού (COVID 19) Sars-cov-2 με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας
 5. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 184/21 (ΑΔΑ: ΨΔΖΞ7ΛΨ-ΦΔΙ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 6. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν την απολύμανση του Ο.Α.ΕΔ. Καστοριάς και του 2ου ορόφου της Π.Ε. Καστοριάς στα πλαίσια προστασίας εξάπλωσης του covid-19

25.   Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς που αφορά την ανανέωση των ετήσιων συμβολαίων υποστήριξης των Προγραμμάτων Δημοσίων Έργων: ACE ERP eCM – Κατασκευή, ACE ERP eCM – Μελέτη και ACE ERP eCM – ΣΑΥ – ΦΑΥ, που χρησιμοποιεί η ανωτέρω Δ/νση για την μελέτη – κατασκευή των Δημοσίων Έργων

 1. Έγκριση διάθεσης (παραχώρησης χρήσης) υλικού
 2. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης απολύμανσης χώρων του  Διοικητηρίου Γρεβενών στα πλαίσια καταπολέμησης της διασποράς του covid-19»
 3. Έγκριση δαπάνης και του ορισμού υπολόγου για την έκδοση Χ.Ε.Π.
 4. Έγκριση δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 6. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 7. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ολοκλήρωση τεχνικών στο 6ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης - Aιανής»
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια τριών (3) ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 10. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 11. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

                                                   Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας