Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

¨Εκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Σας καλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00 για τη λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.
Το «κατεπείγον» της Συνεδρίασης συνίσταται στην ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης και σχεδιασμού περεταίρω ενεργειών στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλούμε να αποστείλετε την πρόθεση συμμετοχής σας και την ψήφο σας ανά θέμα από 13:00 έως 15:00, στο  email (n.kantartzis@velvento.eu) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Βελβεντού.
2. Ανάκληση της υπ’ αριθμό 56/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού (Παραχώρηση δημοτικής έκτασης στον Ο.Ε.Κ. για την ανέγερση συγκροτήματος εργατικών κατοικιών στο Βελβεντό.


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Μαλλού Βάια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας