Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Δήμος Κοζάνης: σημαντική διευκρίνηση για τις αιτήσεις πρόσληψης ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Δήμος Κοζάνης: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ σχετικά με την Ανακοίνωση Πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τεσσάρων (94) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κοζάνης – Όσοι έχουν υποβάλλει
αίτηση προσκομίζοντας τον παλιό τύπο εντύπου αίτησης, θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση – Καταληκτική ημερομηνία η Πέμπτη 27/8/2020.

Κατόπιν τροποποίησης της ΚΥΑ, σχετικά με την μεταβολή των όρων της μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τονίζουμε ότι  όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση προσκομίζοντας τον παλιό τύπο εντύπου αίτησης, θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση χρησιμοποιώντας τον νέο τύπο εντύπου που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και λήγει την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 (διάρκεια τρεις εργάσιμες ημέρες).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη στην διεύθυνση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας