Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης


 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  την ΤΡΙΤΗ 03-03-2020 και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ο Δήμος Κοζάνης στην μετά λιγνίτη εποχή: Προβληματισμοί για την επόμενη μέρα
Καλεσμένοι: α)Τ.Ε.Ε.,  β) Ε.Β.Ε. γ) Οικ. Επιμ.


                      
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    
Εξέταση της αριθμ. 2/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Γνωμοδότηση για έγκριση του με αρ. 3/04-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας Οδών, Πλατειών- Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
2.    
Εξέταση αιτήσεων για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό: α) ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., β) Χασιώτη Ιωάννη, γ)Σισμάνη Ιωάννη, δ)Κουτσοσίμου Γεώργιου.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3.    
Εξέταση της αριθμ. 1/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά αίτηση της εταιρίας «Οικοδομική Ανάπτυξη - Σκυριανά Μάρμαρα ΑΒΕΤΕ», για συναίνεση ή μη για το ξεκίνημα διενέργειας ερευνητικών εργασιών διαπίστωσης ύπαρξης μαρμάρου σε δημοτική έκταση της Κοινότητας Πολυμύλου, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4.    
Υποβολή πρότασης στο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020»,  του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για τη δράση με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (προϋπ. 270.692,00€).
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
5.    
«Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της, με τίτλο: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ STARDUST ΣΥΜΦΩΝO ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΩΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ (3RD PARTY) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 774094 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ "STARDUST"»
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
6.    
Εξέταση Πρακτικού Συμβουλευτικής Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων, για απονομή τιμητικής διάκρισης στη συγγραφέα Ρέα Γαλανάκη.
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
7.    
Αιτήσεις -  έγγραφα - Ανακοινώσεις
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας