Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.   Συζήτηση σχετικά με  την απολιγνιτοποίηση της περιοχής
2.   Συζήτηση σχετικά με την λειτουργία των  ΤΟΕΒ του Δήμου Σερβίων.
3.   Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.
4.   Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σερβίων.
5.      Αίτηση για διάλυση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της επαρχιακής οδού που συνδέει τους οικισμούς Βαθυλάκκου – Μεσιαννής – Κουβουκλίων – Ροδίτη».
6.      Ένταξη στο Ε.Α.Π της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Νεράιδας Δήμου Σερβίων».
7.      Περί αποδοχής τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερβίων» με κωδικό ΟΠΣ 5002395 στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
8.      Έγκριση Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σερβίων.
9.      Συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του προγράμματος αυτού, αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Σχολικά κτίρια)» στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 4454/20-12-2019 Πρόσκλησης 108.
10.  Περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στο αγροτεμάχιο 36 της Τ.Κ. Βαθυλάκκου, για την επιχείρηση ΙΝΤΙΒΑ ΘΕΡΑΠΕΤΙΞ ΙΚΕ.
11.  Περί Λύσης  Συνδέσμου Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμων  Σερβίων & Βελβεντού
12.  Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.
13.  Περί μεταφοράς κάδων απορριμμάτων (αλλαγή θέσεων) στην Κοινότητα Σερβίων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας