Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

Πράσινο φως για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών Μποδοσάκειου Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας» μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άνοιξε ο δρόμος για το έργο της «Ανακαίνισης  εξωτερικών χρωματισμών Μποδοσάκειου Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας προϋπολογισμού 280.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ, μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 13 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα, για ν΄ αποφανθεί επί της ένστασης κατά της αρχικής απόφασης του Επιτρόπου, που υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Το έργο ήταν,  απαίτηση της τοπικής κοινωνίας  εδώ και 25 χρόνια ενώ η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή προσπάθησε να το υλοποιήσει  αλλά τα προβλήματα που προέκυψαν εξαιτίας, του κωλύματος του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, στάθηκαν εμπόδιο στην ολοκλήρωση του έργου.
Έτσι  μετά από πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη προς την Οικονομική Επιτροπή, ζητήθηκε η νομική στήριξη για ένσταση  κατά της αρχικής απόφασης  και ορίστηκε,   να εξουσιοδοτηθεί η Δικηγόρος Κοζάνης κ. Λιάνα Μπήινα, για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Κοζάνης ενώπιον του VΙ Τμήματος του.
Συγκεκριμένα η απόφαση 127/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου  «Δέχεται την αίτηση ανάκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
Ανακαλεί την 34/2019 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακή  Ενότητα Κοζάνης και του  Γ.Ν. Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο» για την «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών Μποδοσάκειου Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας».
Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η προώθηση περαιτέρω ενεργειών για την υλοποίηση των εργασιών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας