Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.     Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

2.     Αίτημα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ.
3.     Κατάρτιση Πάγιου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βελβεντού.
4.     Τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Βελβεντού.
5.     Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, έτους 2020 του Δήμου Βελβεντού.
6.     Εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Βελβεντού για αγορά ακινήτων στην εδαφική του περιφέρεια.     
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαλλού Βάια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας