Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Ματαιώνονται και στο Δήμο Βελβεντού οι καρναβαλικές εκδηλώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.            Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 42/ τ.Α’/25.2.2020 περί κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
2.            Την  υπ. αριθ. 13776-27.02.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών περί ματαίωσης όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη χώρα. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ματαίωση όλων των καρναβαλικών και γενικά αποκριάτικων εκδηλώσεων που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν ως και την Καθαρή Δευτέρα στον Δήμο Βελβεντού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2020.                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
                                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας