Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Παγκόσμια ήμερα των Πόλεων και το Ευρωπαϊκό Έργο StardustΗ Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει ορίσει την 31η Οκτωβρίου ως την Παγκόσμια Ημέρα των Πόλεων (http://www.un.org/en/events/citiesday/), θέλοντας να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην παγκόσμια αστικοποίηση, να προωθήσει τη συνεργασία
μεταξύ των χωρών για την αντιμετώπιση ευκαιριών και προκλήσεων της αστικοποίησης και να συμβάλει στην αειφόρο αστική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο.

Το γενικό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας των Πόλεων είναι «Καλύτερη Πόλη, Καλύτερη Ζωή», ενώ κάθε χρόνο επιλέγεται ένα διαφορετικό υπό-θέμα για να προωθήσει τις επιτυχίες της αστικοποίησης ή να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες προκλήσεις που προκύπτουν από την αστικοποίηση.

Για το 2017, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επιλέξει το θέμα της «Καινοτόμου Διακυβέρνησης, Ανοιχτές Πόλεις» για να τονίσουν τον σημαντικό ρόλο της αστικοποίησης ως πηγή παγκόσμιας ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης.

Στα πλαίσια αυτά, το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) και ο Δήμος Κοζάνης (σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ ΑΕ) και τη ΔΕΥΑ Κοζάνης που επίσης είναι εταίροι του έργου) συμμετείχαν στη διαμόρφωση μιας πρότασης που οδήγησε στην έγκριση του έργου STARDUST (Ολοκληρωμένα Αστικά Μοντέλα για Ευφυείς Πόλεις - Holistic and Integrated Urban Models for Smart Cities) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon2020) και συγκεκριμένα στη θεματική των Ευφυών Πόλεων και Κοινοτήτων (Smart Cities and Communities). Κύριος στόχος της συγκεκριμένης θεματικής κατηγορίας είναι να καταστήσουν τις ευρωπαϊκές πόλεις περισσότερο πράσινες και βιώσιμες και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις που θα μπορέσουν να αναπαραχθούν σε διαφορετικούς αστικούς χώρους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου STARDUST, που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Παμπλόνα της Ισπανίας, με τους κκ. Φάλλα Ιωάννη, Διευθυντή και Νικόλαο Ντάβο, Διαχειριστή.

Το έργο STARDUST θα αποτελέσει τα επόμενα πέντε χρόνια τον σύνδεσμο μεταξύ των “προηγμένων” πόλεων, Παμπλόνα (Ισπανία), Τάμπερε (Φινλανδία) και Τρέντο (Ιταλία) και των “εκπαιδευόμενων” πόλεων, Κοζάνη (Ελλάδα), Κλουζ (Ρουμανία), Λιτομερίτσε (Τσεχία) και Ντέρρι (Μεγάλη Βρετανία) ώστε να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ τους που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση μελετών και έργων που θα τις καταστήσουν έξυπνες και περιβαλλοντικά βιώσιμες. Οι 3 “προηγμένες” πόλεις συνεργαζόμενες με διάφορες καινοτόμες ΜΜΕ, Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλους συναφείς οργανισμούς θα δημιουργήσουν 3 Πόλεις «Φάρους» (Lighthouse Cities) οι οποίες θα αναπτύξουν ευφυή ολοκληρωμένα συστήματα, θα δοκιμάσουν και θα επικυρώσουν τεχνικές λύσεις και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και θα παραδώσουν ολοκληρωμένα σχέδια για την αναπαραγωγή τους τόσο στις 4 Πόλεις «Ακολούθους» (Follower Cities), όσο και σε άλλες πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο στόχος του έργου STARDUST είναι να προετοιμάσει αυτές τις 7 πόλεις για την μετατροπή τους σε περιβαλλοντικά φιλικές ευφυείς πόλεις, με συστήματα υψηλής απόδοσης επικεντρωμένα στους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό, οι πόλεις που συμμετέχουν στο έργο θα είναι στη συνέχεια σε θέση να αναπτύξουν αστικές πράσινες τεχνολογικές λύσεις ενσωματώνοντας τους τομείς των κτιρίων, των μεταφορών και της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω ΤΠΕ, δοκιμάζοντας και επικυρώνοντας αυτές τις λύσεις, ώστε να επιτρέψουν τη γρήγορη έξοδό τους στην αγορά.

Η κεντρική ιδέα του έργου STARDUST είναι η επίδειξη διάφορων «νησίδων καινοτομίας» ως αστικές θερμοκοιτίδες για τεχνολογικές, κοινωνικές, θεσμικές και επιχειρηματικές λύσεις οι οποίες, εφόσον επικυρωθούν, θα μπορέσουν να συμβάλουν στον μετασχηματισμό των πόλεων σε Ευφυείς Πόλεις.

Το CluBE θα αναλάβει ενεργό ρόλο στη διασύνδεση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των Πόλεων «Φάρων» και των Πόλεων «Ακολούθων». Ειδικότερα για το Δήμο Κοζάνης, το CluBE θα βοηθήσει αποφασιστικά την πόλη της Κοζάνης να διατηρήσει τον ενεργειακό της χαρακτήρα και να μετεξελιχθεί σε έναν έξυπνο πράσινο ενεργειακό δήμο, πρότυπο για ολόκληρη την χώρα.

Το έργο STARDUST είναι από τα πρώτα εγκεκριμένα έργα που περιλαμβάνουν ελληνική πόλη στην θεματική των Ευφυών Πόλεων και Κοινοτήτων (Smart Cities and Communities), μία μεγάλη επιτυχία του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας που έφερε ένα τόσο σημαντικό έργο στην περιοχή.


Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννης Φάλλας
Διευθυντής
Νικόλαος Ντάβος
Διαχειριστής
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
24610 – 53560, 562


Πρόγραμμα της ΕΕ
Το STARDUST χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης Νο. 774094.
http://www.wald-zentrum.de/bilder/waldzentrum/partner/Flag_of_Europe.png

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας