Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Οριστικα στον ΧΥΤΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ στην Κοζανη τα σκουπιδια Βεροιας και Κατερινης

Η ΣΔΙΤ Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που υλοποιεί η ΔΙΑΔΥΜΑ, είναι προς το παρόν η μόνη ΣΔΙΤ για τη διαχείριση αποβλήτων που έχει προχωρήσει και λειτουργεί στη χώρα μας. Το έργο αναδεικνύεται από όλες τις πλευρές, τουλάχιστον προς το παρόν, ως επιτυχημένο παράδειγμα για την αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις
κατευθύνσεις της νομοθεσίας για τα απόβλητα. Αυτό προφανώς δημιουργεί πιέσεις για να προχωρήσουν και άλλες σχετικές ΣΔΙΤ αλλά και να βρεθούν λύσεις για όσες περιοχές δεν μπορούν, για διαφόρους λόγους, να λύσουν τα προβλήματα τους. Κατά παρέκκλιση λοιπόν των κανόνων που προβλέπουν ότι κάθε περιφέρεια (ή ένωση δήμων) πρέπει να λύνει το πρόβλημα των απορριμμάτων της εντός της περιοχής της, το ΥΠΕΝ δίνει επισήμως την άδεια να κατευθύνονται στον ΧΥΤΑ της Κοζάνης τα απόβλητα των Δήμων Βέροιας και Κατερίνης, που ανήκουν στην Κεντρική Μακεδονία. Παρότι μάλιστα η Κεντρική Μακεδονία έχει συγκεκριμένα έργα υπό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων της…
Έτσι λοιπόν, με απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ εγκρίνεται η τροποποίηση της ΑΕΠΟ και της ΜΠΕ του ΣΔΙΤ έργου απορριμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ στην Κοζάνη ώστε να μπορεί να δέχεται τα απόβλητα των δύο συγκεκριμένων (αστικών κυρίως) δήμων – και μάλιστα «χωρίς αλλαγή της ετήσιας ονομαστικής δυναμικότητας του ΧΥΤΑ Κοζάνης». Απλά λίγο παρακάτω στην ίδια απόφαση τροποποιείται άλλος όρος και αυξάνεται η συνολική δυναμικότητα τόσο του ΧΥΤΑ όσο και του ΧΥΤΥ – έστω και σε μικρό βαθμό…
Αξίζει να σημειώσουμε ότι για να μπορέσει να γίνει αυτή η «δια-περιφερειακή» μεταφορά των απορριμμάτων έχουν προηγηθεί ειδικές σχετικές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Μακεδονίας – Θράκης.
Συγκεκριμένα με την απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπεται ρητά:
  • Διάθεση στον ΧΥΤΑ των απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας ΠΕ Ημαθίας χωρίς αλλαγή της ετήσιας ονομαστικής δυναμικότητας του ΧΥΤΑ.
  • Διάθεση στον ΧΥΤΑ των απορριμμάτων του Δήμου Κατερίνης ΠΕ Πιερίας χωρίς αλλαγή της ετήσιας ονομαστικής δυναμικότητας του ΧΥΤΑ.
Κατά τα λοιπά, οι τεχνικές διαφοροποιήσεις, που αυξάνουν τη δυναμικότητα της μονάδας της ΔΙΑΔΥΜΑ, αφορούν τις εξής τροποποιήσεις της παλαιότερης (του 2014) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ):
  • Κατασκευή νέας στεγανής δεξαμενής χωρητικότητας 29556 m3 για την προσωρινή αποθήκευση των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ προ της επεξεργασίας τους και την εν συνεχεία προσωρινή αποθήκευση του συμπυκνώματος της Μονάδας Αντίστροφής Ώσμωσης της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του ΧΥΤΑ.
  • Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας της ενιαίας λεκάνης υγειονομικής ταφής των κυττάρων Α και Β του ΧΥΤΑ σε 1.466.000 m3 περίπου από 1,2 106 m3.
  • Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας της ενιαίας λεκάνης υγειονομικής ταφής των κυττάρων Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2 του ΧΥΤΥ σε 2.018.900 m3 από 1.920.000 m3.
  • Αύξηση της ποσότητας ορισμένων κατηγοριών μη επικινδύνων αποβλήτων (κωδικών ΕΚΑ).
  • Δημιουργία νέου χώρου προσωρινής αποθήκευσης λοιπών μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων και συμπλήρωση αποδεκτών κωδικών ΕΚΑ προς αποθήκευση εν αναμονή αξιοποίηση τους.
  • Υποστήριξη του τρόπου υδροδότησης των ΚΕΟΔ με την περιοδική χρήση της γεώτρησης περιβαλλοντικής παρακολούθησης υπογείων υδάτων.
  • Αλλαγή της μεθόδου τροφοδοσίας του πεδίου υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από σύστημα απορροφητικών τάφρων τροφοδοσίας με βαρύτητα σε σύστημα απορροφητικών τάφρων τροφοδοσίας με άντληση.
  • Διευκρινίσεις και συμπληρώσεις στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Πηγή: greenagenda.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας