Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ για τον ΑΔΜΗΕ

Με έκπληξη, οργή και αγανάκτηση αναγνώσθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα (ενημερωτικό φυλλάδιο εισόδου στο χρηματιστήριο, του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών) αποσπάσματα του Share Holder Agreement μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της State Grid δηλαδή των Κινέζων που αγόρασαν από τη ΔΕΗ το 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.  Σε αυτά  αποκαλύπτεται η ουσιαστική παράδοση του ΑΔΜΗΕ στους Κινέζους σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις που δίνονταν πριν λίγους μήνες στους εργαζόμενους από την προηγούμενη Διοίκηση περί ΄΄παθητικού΄΄ επενδυτή χωρίς ιδιαίτερα δικαιώματα. 


 «Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-217998/01.03.2017 η εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ κατέθεσε στη ΡΑΕ αίτηση νέας Πιστοποίησής της, ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) διαχωρισμένης ιδιοκτησίας και υπό τη συνθήκη της απόκτησης ελέγχου από πρόσωπο τρίτης χώρας (Ανακοίνωση ΡΑΕ 20.6.2017)».

Ειδικότερα το ΔΣ θα αποτελείται από εννέα μέλη εκ των οποίων τα τρία  θα υποδεικνύονται από τη  State Grid. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται με έγγραφη συγκατάθεση της State Grid ενώ ο αναπληρωτής Διευθύνων και ο οικονομικός Διευθυντής υποδεικνύονται από τη State Grid. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν τρείς Επιτροπές με επικεφαλής στελέχη, υποδεικνυόμενα από τους Κινέζους που ουσιαστικά θα χαράσσουν την πολιτική του ΑΔΜΗΕ δίνοντας αναφορά και εισηγήσεις στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Επίσης θα υπάρχουν  και αναπληρωτές Διευθυντές με τους αντίστοιχους “μεταφραστές τους”, σε 3 κρίσιμες Διευθύνσεις πάλι με την υπόδειξη των επενδυτών (Ανάπτυξης Συστήματος, Συντήρησης και Νέων Έργων).

Σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων, για πολλά σημαντικά θέματα, απαιτείται η ειδική συμφωνία τουλάχιστον ενός μέλους από τη State Grid όπως πχ. έγκριση και τροποποίηση του business plan , του ετήσιου προϋπολογισμού του ΑΔΜΗΕ.   Επίσης για αρκετά ειδικά θέματα στη Γενική Συνέλευση, όπως αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και άλλες ουσιώδεις αλλαγές στις δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ, απαιτείται απαρτία του 80% και πλειοψηφία του 80% των παριστάμενων. 

Επίσης το Δημόσιο δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι θα έχει την έγγραφη συγκατάθεση της State Grid για σημαντικά θέματα, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης σε επίπεδο ΔΣ ή ΓΣ το
2

αδιέξοδο επιλύεται σε ειδική επιτροπή της ανώτερης Διοίκησης στην οποία εκπροσωπούνται οι μέτοχοι για τη φιλική διευθέτηση εντός 30 ημερών.

Με λίγα λόγια οι Κινέζοι με μόλις 320 εκατομμύρια ευρώ και το 24% του ΑΔΜΗΕ, έχουν ουσιαστικά θέσει σε ΚΑΤΟΧΗ την εταιρεία ελέγχοντας άμεσα όλες τις κύριες δραστηριότητες της.  Η υπόσχεση ότι τίποτα δεν θα αλλάξει μετατράπηκε σε δέσμευση μόλις τριών χρόνων.

Καταγγέλλουμε τους χειρισμούς της Πολιτικής Ηγεσίας και  των Διοικήσεων, της ΔΕΗ ΑΕ και του ΑΔΜΗΕ ΑΕ,  οι οποίοι οδήγησαν, πολύ γρήγορα στο σημερινό περίπλοκο status quo τον ΑΔΜΗΕ και μέσα σε δύο χρόνια, στην τρίτη κατά σειρά αντικατάσταση της Διοίκησης του ΑΔΜΗΕ (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο), αφήνοντας εκτεθειμένους τους απλούς εργαζόμενους.

Το Π.Δ. 172/2002 περιγράφει ρητά τις διαδικασίες στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος όπως και τις διαδικασίες ενημέρωσης των Εκπροσώπων των Εργαζομένων για την τήρηση των οποίων φέρουν και αυτοί ευθύνη. 

Τέλος, πουθενά στην συμφωνία δεν αναφέρεται ρητά κάτι που να εξασφαλίζει ή να καθησυχάζει τους εργαζόμενους έστω για μια μεταβατική περίοδο. 

Για τους παραπάνω λόγους, μετά το αρχικό μούδιασμα,  υπάρχει έκδηλη ανησυχία μεταξύ των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις θέσεις εργασίας και το εργασιακό τους μέλλον στην Εταιρία. 

Καλούμε το Υπουργείο, τη Διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ και του ΑΔΜΗΕ ΑΕ:

1. Να ενημερώσουν τους εργαζόμενους και να ανακοινώσουν μέτρα που θα διασφαλίζουν εργασιακή ειρήνη και ρεαλιστική προοπτική βιωσιμότητας. 

2. Να ενημερώσουν επίσημα, σχετικά με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο ΑΔΜΗΕ για τα εργασιακά.

3. Να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ στον Όμιλο ΔΕΗ σε περίπτωση που αποδεσμεύονται από το νέο Διαχειριστή ή σε περίπτωση που θίγονται σοβαρά οι εργασιακές τους συμβάσεις.

4. Να επανεξετάσουν άμεσα το σενάριο σύνδεσης ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, μετά την αποτυχία του μοντέλου διάσπασης (Ν. 4001/2011) των δύο Διαχειριστών Μεταφοράς και Δικτύου Η.Ε. που μόνο άλυτα προβλήματα και κατασπατάληση πόρων σε βάρος του Καταναλωτή επέφερε μέχρι σήμερα.


Με ομόφωνη απόφαση ΔΣ  (Συνεδρίαση 22.6.2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας