Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δ.Σ. του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για επείγοντα θέματα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση την 29η  του μηνός Ιουλίου   του έτους  2012 ημέρα Κυριακή και  ώρα  10.00 π.μ στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Βοΐου Δυτικής Μακεδονίας , στην πρόσκληση 1.13 της 27/3/2012 του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ‘2007-2013’. –Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
2
Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών σχολικού έτους 2012-2013.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
3
Κλείσιμο Δ.Ο.Υ. Νεάπολης.-


Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Βοΐου.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου       
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
5.. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Μακρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας