Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Οι Δήμοι πρώτοι στη λίστα της κακοδιοίκησης

Την όγδοη ετήσια έκθεσή του παρουσίασε την Τρίτη ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρος Ρακιντζής, στο γραφείο του οποίου το 2011 κοινοποιήθηκαν 1900 πρωτοβάθμιες πειθαρχικές αποφάσεις μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων. Όπως τόνισε, η οικονομική κρίση οδήγησε σε λιγότερα φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία, όμως, ενδέχεται να επιδεινωθούν, αφού η δυνατότητα υποβολής ένστασης στις πειθαρχικές αποφάσεις των οργάνων ελέγχου του δημοσίου από τον Γενικό Επιθεωρητή, έχει πλέον περιοριστεί από τον Ν. 4057/2012.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του κ. Ρακιντζή, 1245 αποφάσεις αφορούσαν το στενό δημόσιο τομέα, (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, δήμοι και περιφέρειες) και οι 655 ΔΕΚΟ και οργανισμούς. Ο κ. Ρακιντζής άσκησε συνολικά 13 προσφυγές κατά τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων και 186 ενστάσεις (ποσοστό 9,8%) κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών πειθαρχικών οργάνων, οι οποίες αφορούσαν στο στενό δημόσιο τομέα, καθώς:

- είχαν επιβληθεί υπερβολικά επιεικείς ποινές σε σχέση με τη βαρύτητα των πειθαρχιών παραπτωμάτων,

- υπήρξε  μη ορθή εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων, με τα οποία διαπιστώθηκε η τέλεση των παραπτωμάτων,
- διαπιστώθηκε ανεπαρκής αιτιολόγηση, μη νόμιμη αιτιολόγηση ή παντελής απουσία αιτιολόγησης των πειθαρχικών αποφάσεων,
- διαπιστώθηκε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου.
Όπως τόνισε ο κ. Ρακιντζής, έπειτα από την ανακάλυψη του κυκλώματος υπαλλήλων που εκταμίευαν τις επιδοτήσεις του αναπτυξιακού νόμου, δεχόμενοι «πέτσινες» και πλαστές εγγυητικές επιταγές, γίνεται έλεγχος στο πόθεν έσχες των διευθυντών του υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και συνταξιούχων υψηλόβαθμων υπαλλήλων.

Συνολικά, ο μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων προήλθε από τα ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης και ελέγχων, την παραβίαση διοικητικών διαδικασιών, τις πολεοδομίες, τους δήμους και την υγεία.

Ο Γενικός Επιθεωρητής άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά οκτώ υπαλλήλων ή λειτουργών του δημοσίου, ζήτησε την επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας σε 388 περιπτώσεις, τη λήψη διοικητικών μέτρων σε 24 περιπτώσεις και την παράσταση πολιτικής αγωγής σε 57 υποθέσεις.


Υπόλογοι υπάλληλοι στα «μαλακά»


Ο κ. Ρακιντζής κατέθεσε ενστάσεις κατά μίας σειράς αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων, τα οποία έριξαν στα «μαλακά» υπόλογους υπαλλήλους. Στην έκθεσή του σταχυολογούνται αρκετές περιπτώσεις, όπως οι εξής:


- Υπάλληλος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος είχε μεταταχθεί από την υπό εκκαθάριση Ολυμπιακή Αεροπορία αρνήθηκε να αναλάβει υπηρεσιακά αντικείμενα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να διεκπεραιώσει ότι του ανατεθεί, καθώς είχε υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα προς τη Διοίκηση προκειμένου να μετακινηθεί σε Διεθνη Αερολιμένα, το οποίο δεν είχε γίνει αποδεκτό και εκ του λόγου αυτού δεν προτίθετο να εργαστεί στο Τμήμα, στο οποίο τοποθετήθηκε. Η διοίκηση της ΥΠΑ τον απήλλαξε από τα πειθαρχικά παραπτώματα της άρνησης εκτέλεσης του υπηρεσιακού του καθήκοντος και της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του.


- Ιατρός γενικού νοσοκομείου της Αθήνας προχωρούσε σε εισαγωγές ασθενών σαν δήθεν έκτακτα και επείγοντα περιστατικά κατά τη διάρκεια των Γενικών Εφημεριών, οι οποίες αποδείχθηκε ότι ήταν προγραμματισμένες εκ των προτέρων και κάθε άλλο παρά επείγουσες. Επίσης, παρείχε σε ασθενείς, που είχαν εισαχθεί για επείγουσα κατάσταση, άδεια εξόδου από το νοσοκομείο ακόμη και για 6 ημέρες, ενώ πλαστογραφούσε εργαστηριακές εξετάσεις. Ακόμη, στους φακέλους πολλών ασθενών δεν υπήρχαν προεγχειρητικές εργαστηριακές εξετάσεις στο όνομά τους,  ανευρέθηκαν εξετάσεις σε όνομα άλλων ασθενών, το οποίο χειρόγραφα είχε αντικατασταθεί με το όνομα του πραγματικού ασθενούς. Επίσης, ανευρέθηκαν πολλοί φάκελοι χωρίς ιστορικό του ασθενούς ή χωρίς εξετάσεις, με αποτέλεσμα ουδείς να γνωρίζει κάτι για την πάθησή του, για το εάν και πότε εγχειρίστηκε, πότε βγήκε από το νοσοκομείο και σε τι είδους επέμβαση, εξετάσεις ή θεραπεία υποβλήθηκε. Ο συγκεκριμένος ιατρός, είχε παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο της 1η ΥΠΕ Αττικής γα τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος, της ψευδούς βεβαίωσης και της πλαστογραφίας μετά χρήσεως, όμως το συμβούλιο επέβαλε έγγραφη επίπληξης για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.


- Υπάλληλος του ΕΟΤ, που προήδρευε επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών έκανε «μαϊμού» αποσφραγίσεις οικονομικών προσφορών, οι οποίες, όμως, παραδίδονταν ανοικτές! Η υπάλληλος απηλλάγη από το πειθαρχικό συμβούλιο για το παράπτωμα της αμέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος.


- Υπάλληλος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έδινε πλαστές αποδείξεις πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και προέβαινε σε χορηγήσεις βεβαιώσεων μη οφειλής σε επιχειρήσεις που χρωστούσαν ασφαλιστικές εισφορές στο δημόσιο, οι οποίες, όμως, ανήκαν στο πελατολόγιο λογιστικού γραφείου, ιδιοκτησίας της μητέρας της υπαλλήλου. Η υπάλληλος είχε γνώση του πελατολογίου του λογιστικού γραφείου, είχε τοποθετηθεί στο αντικείμενο του ελέγχου κοινών επιχειρήσεων και διεκπεραίωνε υποθέσεις του λογιστικού γραφείου της μητέρας του. Το Α΄ υπηρεσιακό συμβούλιο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ την απήλλαξε για από το πειθαρχικό παράπτωμα της αμέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος.


- Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων ΔΟΥ εξέδωσε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας στον μνηστήρα της, παρόλο που εμφανιζόταν να μην έχει υποβάλλει ποτέ δήλωση ΦΠΑ ούτε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έχοντας, μάλιστα, ληξιπρόθεσμες οφειλές 178.863 ευρώ. Επίσης, εξέδωσε φορολογική ενημερότητα και για τον αδελφό της, ο οποίος δεν είχε δηλώσει ΦΠΑ από το 2000, δεν είχε κάνει φορολογική δήλωση από το 2004 και είχε οφειλές στην εφορία. Και όμως το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών της επέβαλε προσωρινή παύση τριών μηνών.


- Υπάλληλος του ΕΟΤ στο εξωτερικό δεν απέδιδε τους λογαριασμούς του, διενεργούσε δαπάνες χωρίς εγκρίσεις της υπηρεσίας, αλλά και καθ’ υπέρβαση του προϋπολογισμού, δεν συγκέντρωνε δικαιολογητικά, διέθετε τα εμβάσματα που του αποστέλλονταν από την Κεντρική Υπηρεσία για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο του είχαν αποσταλεί, τοποθετούσε χρήματα στο προσωπικό του λογαριασμό στο εξωτερικό και όχι στο λογαριασμό του ΕΟΤ, τα οποία στη συνέχεια έστελνε σε άλλο σε άλλο πρόσωπο που δεν είχε εργασιακή σχέση με τον ΕΟΤ. Ο υπάλληλος είχε μεταφέρει από το λογαριασμό του ΕΟΤ στον προσωπικό του λογαριασμό χρήματα που του είχε εμβάσει η Υπηρεσία για δαπάνες της λειτουργίας του Γραφείου και τα χρήματα αυτά τα έστελνε στον προσωπικό λογαριασμό του επιτόπιου προσωπικού στην Ασιατική πόλη και εκπρόσωπο εταιρείας. Ο  εγκαλούμενος υπέγραφε συμβάσεις καθ’ υπέρβαση της αρμοδιότητάς του και σε ορισμένες περιπτώσεις «προσλάμβανε» προσωπικό επιπλέον του εγκριθέντος από την Κεντρική Υπηρεσία, καταβάλλοντας μάλιστα και αμοιβή. Επιπρόσθετα αγνοούσε τις οδηγίες και τις εγκυκλίους που είχαν κοινοποιηθεί στα γραφεία του οργανισμού. Το πειθαρχικό συμβούλιο του ΕΟΤ του επέβαλε πρόστιμο των αποδοχών δύο μηνών.


Του αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες!


Όπως τόνισε ο κ. Ρακιντζής με τον Ν. 4057/2012 του αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες υποβολής ενστάσεων κατά αποφάσεων πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, δικαίωμα που έχει πλέον μόνο οι υπουργοί, οι δήμαρχοι και οι διοικήσεις των φορέων. Ως εκ τούτου, από τον Μάρτιο που ξεκίνησε η ισχύς του νόμου, ελάχιστες ενστάσεις έχουν ασκηθεί από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Ο νόμος, όπως τόνισε ο κ. Ρακιντζής, προβλέπει μία μεταβατική περίοδο, στην οποία παραμένουν τα παλιά πειθαρχικά συμβούλια, τα οποία έχουν εκδώσει σωρεία απαλλακτικών αποφάσεων, κάτι που αποτελεί, όπως είπε, «
σοβαρό πλήγμα στη δημόσια διοίκηση».

Υποτίθεται ότι σύμφωνα με το νόμο, τα νέα συμβούλια θα αποτελούνται δικαστές, οι οποίοι, όπως είτε, ούτε έχουν οριστεί ούτε και προλαβαίνουν, λόγω φόρτου εργασίας, με αποτέλεσμα να μην έχει, πρακτικά, αλλάξει το καθεστώς ατιμωρησίας. 
«Του χρόνου δεν θα έχουμε πειθαρχικές αποφάσεις, εάν δεν επιστραφεί η αρμοδιότητα» είπε ο Γενικός Επιθεωρητής. Όπως σημείωσε, το «κουτσούρεμα» των αρμοδιοτήτων προτάθηκε από νομοπαρασκευαστική επιτροπή που είχε συσταθεί επί υπουργίας του κ. Ι. Ραγκούση και έγινε νόμος επί του κ. Δημ. Ρέππα.

Επίσης, ο κ. Ρακιντζής συμπεριέλαβε στην έκθεσή του προτάσεις νομοθετικής ρύθμισης για μία σειρά από ζητήματα, όπως ο διαχωρισμός του τμήματος Ελέγχου Αυθαιρέτων από το τμήμα Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών στις πολεοδομίες, οι αλλαγές στο νόμο για τις μελέτες και τα δημόσια έργα, η μεταφορά βιοντίζελ, η παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και οι έλεγχοι των κληροδοτημάτων, τα οποία χαρακτήρισε ως
«μεγάλη αμαρτία»

«Εάν είχε αξιοποιηθεί η περιουσία τους, όλη η πρόνοια του κράτους θα καλυπτόταν από αυτά»
τόνισε ο κ. Ρακιντζής, χαρακτηρίζοντας ορισμένα εξ αυτών ως «οικογενειακές επιχειρήσεις» που έχουν «έξοδα μεγαλύτερα από τα έσοδα» και κάνοντας λόγο για κακοδιαχείριση. Εν τούτοις, όπως τόνισε, η κρίση στην οικονομία και το κίνημα «δεν πληρώνω» στα μισθώματα των ακινήτων που διαθέτουν, έχει επιδεινώσει την οικονομική τους κατάσταση.

Ο κ. Ρακιντζής προτείνει την αλλαγή του νόμου που διέπει την εποπτεία τους, ο οποίος χρονολογείται από το 1939, προκειμένου να υπάρχει σωστή διαχείριση και διαφάνεια στη λειτουργία των κληροδοτημάτων.


Επίσης, ο γενικός επιθεωρητής μίλησε με σκληρά λόγια για τους δήμους, τους οποίους κατηγόρησε ότι κάνουν μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις για λόγους προσωπικούς και για να εξυπηρετήσουν επώνυμους.
«Κάνουν μελέτες α λα καρτ. Στο Ψυχικό έγινε ειδική μελέτη να μην μπορείς να μπεις» είπε ο κ. Ρακιντζής, μιλώντας για «συνοικίες – φέουδα, από τις οποίες δε μπορεί να περάσει ο κόσμος».

Ακόμη, αναφέρθηκε στα περίπτερα – σούπερ μαρκετ, τα οποία καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί περιστατικά τραυματισμών ατόμων με αναπηρία, λόγω αδυναμίας προσπέλασης, ενώ μίλησε και για το φαινόμενο να υπάρχει η ίδια ονοματοδοσία σε διαφορετικούς δρόμους, λόγω της συνένωσης των δήμων από τον «Καλλικράτη».


Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ
το βημα 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

αν παρουμε ως παραδειγμα το δικο μας δημο προφανως εχει δικιο ο κ. επιθεωρητης

Το Προφίλ μας