Ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης χωρίς τελικά την παρουσία καθηγητών ενημέρωσε το Σάββατο το μεσημέρι για την κατάσταση επισκευής της Γέφυρας των Σερβίων .Ξεκίνησε η τέταρτη φάση των επισκευών και η πέμπτη φάση. Χαλύβδινοι τένοντες θα μπουν στον 6ο πρόβολο για να θωρακιστεί ενώ ξεκίνησαν και οι δοκιμαστικές φορτίσεις όλων των προβόλων. .
Συγκεκριμένα στον τέταρτο πρόβολο ξεκίνησαν οι φορτίσεις με αυξανόμενα βάρη και στον πέμπτο, ενώ στον έκτο  δεν θα γίνει κάτι ανάλογο αλλά όταν τοποθετηθούν οι τένοντες για να παραδοθεί για όλα τα οχήματα τελικά η Γέφυρα. Αν είναι καλές οι μετρήσεις , υψηλής ακρίβειας στον τέταρτο και πέμπτο πρόβολο θα επιτραπεί το άνοιγμα της Γέφυρας για ελαφριά οχήματα ,συνέχισε.

Αφού τοποθετηθούν οι τένοντες θα προενταθούν για να  ανατάξουν τον έκτο πρόβολο της Γέφυρας. Οι τέσσερις νέοι τένοντες θα αποκαταστήσουν την αντοχή και στατικότητα της Γέφυρας . “Σήμερα ολοκληρώνονται οι δοκιμαστικές φορτίσεις και αν δεν υπάρχουν παράδοξα φαινόμενα   από  Δευτέρα ή Τρίτη θα υπάρχουν ανακοινώσεις για να  ανοίξει η Γέφυρα για μικρά οχήματα χωρίς άνοιξε κλείσε” . Θα μονοδρομηθεί η κυκλοφορία με χρήση φαναριών ,ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν στον έκτο πρόβολο χωρίς να κλείσει πάλι η Γέφυρα ,όπως είπε. “Στην προένταση μόνο των τενόντων  θα ξανακλείσει η Γέφυρα, όταν μπουν στον έκτο πρόβολο. Πρόκειται για  μια  ειδική μεγάλη  κατασκευή που θα ανασηκωθεί η Γέφυρα” .

Ιωάννα Παπαδημητρίου, prlogos.gr