Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Συγκροτήθηκε το ΔΣ του νεοσύστατου Πολιτιστικού Συλλόγου Μικροβάλτου «Τα Μπουχάρια»

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικροβάλτου «Τα Μπουχάρια», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαΐου 2023, κατόπιν πρόσκλησης του υποψηφίου του πλειοψήφησε Ευθυμίου Παπαδόπουλου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη που εξελέγησαν για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των προτάσεων και του διαλόγου που ακολούθησε, συγκροτήθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσύστατου* Πολιτιστικού Συλλόγου Μικροβάλτου «Τα Μπουχάρια», ως παρακάτω:

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Ευθύμιος του Αθανασίου
Αντιπρόεδρος: Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα του Αντωνίου
Γενικός Γραμματέας: Τζουκοπούλου Ιωάννα του Κωνσταντίνου
Ταμίας: Μπατσιακοπούλου Βασιλική του Αντωνίου
Μέλος: Χαρισόπουλος Φίλιππος του Ιωάννη
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Χαρισόπουλος Απόστολος του Χαραλάμπου
2. Μανάδης Ιωάννης του Βασιλείου

Επίσης από την εκλογική διαδικασία προέκυψε η παρακάτω Εξελεγκτική Επιτροπή:

1. Μπατσιακόπουλος Αντώνιος του Βασιλείου
2. Τζιώνας Αθανάσιος του Θωμά
3. Μπατσιακοπούλου Βάια του Αντωνίου
Αναπληρωματικό μέλος:
Τζιούτζιος Κωνσταντίνος του Αθανασίου

Η θητεία του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής.

*Εγγραφή στο Βιβλίο Καταχώρησης Σωματείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, με αύξοντα αριθμό 4026/13-12-2022

Πηγή:mikrovalto.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας