Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την  Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα  17:00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ) για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 

1.                   Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης για την έναρξη διαδικασιών αδελφοποίησης μεταξύ των Δήμων Εορδαίας και  Ιθάκης

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

2.                   Γνωμοδότηση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου» Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 200 MW και χωρητικότητας 800 MWh με την χρήση συσσωρευτών στο αγρ 325 Α Ανατολικού της ΔΕ Βερμίου του Δήμου Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

3.                   Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER   2023-2027 της ΑΝΚΟ ΑΕ, ΟΤΑ για την ΠΕ Κοζάνης

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 

4.                   Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης " Πράξη εφαρμογής στην περιοχή Καρδιάς Πτολεμαΐδας "

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

5.                   Έγκριση  ή  μη παράτασης εργασιών για το έργο " Συντήρηση αύλειων χώρων 10ου και 7ου-8ου Νηπιαγωγείων Πτολεμαΐδας "

Εισηγητής : Εισηγητής : ΟΠ Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

6.                   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  " ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ - Β ΦΑΣΗ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

7.                   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

8.                   Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση  για την λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος  Αναστασία Πράπα.

 

9.                   Έγκριση υλοποίηση της δράσης Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Λόφτσαλης.

 

10.               Έγκριση « ελάχιστων αποστάσεων θέσεων στάσιμου Εμπορίου στον Δήμο Εορδαίας» του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Αννα Καΐδου.

 

11.               Χορήγηση χρηματικού Βοηθήματος σε πυρόπληκτους Δημότες.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σπόντης Δημήτριος.

 

12.               Τροποποίηση πρ/σμού οικ. έτους 2023 ( 93/2023 &  97/2023 ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

13.               Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ( Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ) για απασχόληση στο Δήμο Εορδαίας κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

14.               Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού  .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

15.               Καθορισμός θέσεων υδρονομέων και λειτουργίας αρδευτικής περιόδου των Κοινοτήτων Εμπορίου, Κομνηνών και Δροσερού του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 

16.               Αντικατάσταση μέλους επιτροπής εκποίησης, εκμίσθωσης, μίσθωσης ακινήτων - κινητών του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

17.                Κατανομή ποσών στις σχολικές επιτροπές του Δήμου  Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων ( 14/2023 ΑΔΣ της ΔΕΠ )

Εισηγητής : Η Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΠ  Αναστασία Πράπα.

 

18.               Κατανομή ποσού ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών στις Σχολικές μονάδες που διεξήχθη ο Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ. ( 13/2023 ΑΔΣ της ΔΕΠ )

Εισηγητής :Η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΠ  Αναστασία Πράπα

 

19.               Έγκριση αποφάσεων Σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β-θμίας εκπαίδευσης Αναστασία Πράπα.

 

20.               Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ ( 9,11 ,15,16,&17/2023 ΑΔΣ ΔΕΠ )

Εισηγητής :Η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΠ  Αναστασία Πράπα

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

                                                                                    Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                                                 Ιωάννης Χαρακτσής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας