Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

ΔΕΥΑΚ: Κατασκευάζονται Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης σε Αιανή, Κρόκο, Κερασιά και Αγ. Παρασκευή του Δήμου Κοζάνης

Δύο νέες συμβάσεις για την κατασκευή σημαντικών έργων στον τομέα της ύδρευσης υπέγραψε σήμερα Πέμπτη 25 Μαΐου η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης με τις ανάδοχες εταιρείες.

Η πρώτη σύμβαση αφορά την κατασκευή του 3ου υποέργου με τίτλο:  «Βελτίωση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αιανής, Κερασιάς και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κοζάνης», της πράξης: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, προϋπολογισμού: 4.994.036,37 €.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του υποέργου ανέρχεται στα 1.975.806,45 € και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 -2020 ΕΥΔ ΠΔΜ.

Το αντικείμενο της σύμβασης προβλέπει την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Κερασιάς και Αιανής του Δήμου Κοζάνης από το φρεάτιο συγκέντρωσης των πηγών της Ροδιανής. Το  νέο δίκτυο είναι συνολικού μήκους 11.250 μ. και θα αποτελείται από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής σε πίεση.

Στο έργο συμπεριλαμβάνονται ακόμα η κατασκευή δεξαμενής της Αγίας Παρασκευής χωρητικότητας 150 m3 με τον απαραίτητο ΗΜ εξοπλισμό, η ανακαίνιση και η τοποθέτηση νέου ΗΜ εξοπλισμού στις υφιστάμενες δεξαμενές Αιανής και Κερασιάς, καθώς και όλα τα απαραίτητα φρεάτια διακλάδωσης, εκκένωσης και εξαερισμού του δικτύου για την άριστη λειτουργία του.

Το εξωτερικό δίκτυο του Κρόκου.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά την κατασκευή του 4ου υποέργου με τίτλο:  «Ανακατασκευή  καταθλιπτικού  αγωγού  και  αντλιοστασίου  ύδρευσης  Κοινότητας  Κρόκου  Δήμου  Κοζάνης», της πράξης: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, προϋπολογισμού: 4.994.036,37 €.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του υποέργου ανέρχεται στα 879.032,25 € και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 -2020 ΕΥΔ ΠΔΜ.

Το αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται στην κατασκευή νέου συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Κρόκου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή  νέου δικτύου συνολικού μήκους 3.160 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής σε πίεση, όλα τα απαραίτητα φρεάτια διακλάδωσης, εκκένωσης και εξαερισμού του δικτύου για την άριστη λειτουργία του καθώς και την κατασκευή νέου αντλιοστασίου ύδρευσης με τον απαιτούμενο  ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Τα οφέλη από την κατασκευή των νέων δικτύων.

Με την κατασκευή και χρήση των νέων δικτύων , θα περιοριστούν σημαντικά οι απώλειες πόσιμου νερού λόγω της μείωσης των διαρροών και της ορθολογικότερης χρήσης με μείωση των υπερχειλίσεων, με αποτέλεσμα η κατανάλωση του πόσιμου ύδατος να μειωθεί προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες από υπεράντληση και εξάντληση των φυσικών πόρων.

Οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων των περιοχών θα αναβαθμιστούν σημαντικά αφού η ποιότητα του υλικού από το οποίο θα αποτελούνται τα νέα δίκτυα είναι κατά πολύ ανώτερη των ήδη υπαρχόντων. Επίσης, λόγω του περιορισμού των διαρροών οι κάτοικοι θα αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο λόγω ενδεχόμενης μόλυνσης του νερού ύδρευσης.

Η ύπαρξη ενός άριστου συστήματος ύδρευσης συμβάλει στην τοπική οικονομία και δίνει δυνατότητες εξέλιξης των οικισμών, ενώ, ταυτόχρονα, αναβαθμίζει το περιβάλλον με την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

 

Από την ΔΕΥΑΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας