Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Πρόσκληση σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Σας προσκαλούμε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 και ώρα 20:00, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1. Συζήτηση και προτάσεις για τα προβλήματα που προκύπτουν από την απαγόρευση κυκλοφορίας στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων.

2. Ενημέρωση-Συζήτηση για το θέμα των ανεμογεννητριών στα Πιέρια.

3. Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για την Αντιπυρική Προστασία των Πιερίων.

4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ, (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΙΒΟΥ, ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ».

6. Χορήγηση 3ης παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ».

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΌΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΕΤΟΧΙ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

9. Εξέταση αιτήματος περί παράτασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου.

10. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους για βεβαιωμένα τέλη ύδρευσης των εκ παραδρομής χρεώσεων κατηγορίας ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων και λανθασμένων ενδείξεων από παρελθόντα έτη. (Διαγραφές Φεβρουαρίου 2023).

11. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους για βεβαιωμένα τέλη ύδρευσης των εκ παραδρομής χρεώσεων κατηγορίας ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων και λανθασμένων ενδείξεων από παρελθόντα έτη. (Διαγραφές Μαρτίου 2023).

12. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους για βεβαιωμένα τέλη ύδρευσης των εκ παραδρομής χρεώσεων κατηγορίας ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων και λανθασμένων ενδείξεων από παρελθόντα έτη. (Διαγραφές Απριλίου 2023).

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Καμκούτης Θωμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας