Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022),  την του μηνός Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1

2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Βοΐου.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

2

3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

3

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 503240.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

4

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

5

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου» (Ανάδοχος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.).

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

6

Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας των μικρών οικισμών του Δήμου Βοΐου».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

7

Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Δήμου Βοΐου».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

8

Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Βοΐου»

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

9

Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Λουκομίου Δήμου Βοΐου».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

10

Γνωμοδότηση επί της συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Συντήρηση –Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Δήμου Βοΐου έτους 2022».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

11

Γνωμοδότηση επί της συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Ολοκλήρωση κατασκευής εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

12

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στο Δήμο Βοΐου με ΑΦΜ 998059393 κατά την περίοδο 2023-2024.

- Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Πάτρα Ν.

13

Συζήτηση για έγκριση ή μη για την τροποποίηση των όρων της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ»].

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

14

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  από την εταιρεία: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΝΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για μίσθωση εκτάσεων στα Πλαίσιο Υλοποίησης και Λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ Κουκούλι - Δήλωση Πρόθεσης για Καταβολή των Δαπανών για την Υλοποίηση του έργου με τίτλο : «ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» ως Αντισταθμιστικού Έργου.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ

15

Τροποποίηση της ορισθείσας, με την υπ΄ αριθμ. 41/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τριμελούς επιτροπής λήψης και ελέγχου των δικαιολογητικών,  μείωσης των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

- Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

16

Άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Βοΐου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

17

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου (κοινοτικό κατάστημα Δάφνης).

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ευανθία Νικολαΐδου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δήμαρχο Βοΐου

2. Προέδρους Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας