Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουν έννομες συνέπειες και δεσμεύουν μόνο τις υπηρεσίες και τα όργανα της Περιφέρειας στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο έχει αυτή την αρμοδιότητα εκ του νόμου.

Η Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην περίπτωση της συνδρομής του αγώνα των κατοίκων της Καλαμιάς, ως προς την «παύση των εργασιών εγκατάστασης» εκφράζει μια πάγια πολιτική θέση του Συμβουλίου και της Περιφερειακής Αρχής ενάντια στην άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Είναι δεσμευτική μόνο απέναντι στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία θα αναλάβει να υποστηρίξει το νομικό αγώνα των κατοίκων. Σε καμία επομένως περίπτωση δεν θα μπορούσε να δεσμεύσει τις αστυνομικές αρχές και για αυτό το λόγο δεν μπορούσε να γίνει και κοινοποίηση προς αυτές.

 

Πρόκειται για ιδιωτικό έργο, επί της αδειοδότησης του οποίου δεν έχει με κανέναν τρόπο βοηθήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το αντίθετο μάλιστα. Ασφαλιστικά μέτρα για το σταμάτημα του έργου, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν οι άμεσα θιγόμενοι κάτοικοι, αφού νομική βάση είναι η προσβολή προσωπικότητας βάσει Αστικού Κώδικα και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.

 

Την αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων αναμένει η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, προκειμένου να συνδράμει. Άλλωστε σύμφωνα με την Πράξη 37/2023 του Πρωτοδικείου Κοζάνης, η αναστολή λειτουργίας του Πρωτοδικείου Κοζάνης λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου δεν ίσχυε για την κατάθεση των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, η οποία θα μπορούσε να είχε γίνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας