Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση σε τακτική, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Σας προσκαλούμε σε τακτική, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/2022 - ΦΕΚ 4756/Β/9-9-2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1.           Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023

2.           Καθορισμός συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών και συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2023

3.           Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού για το έτος 2023

4.           Έγκριση της 10/2022 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Βελβεντού με θέμα «Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου για το έτος 2023»

5.           Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βελβεντού και ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε. για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας για τα έτη 2023-2024

6.           Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του Δήμου

 

Σημείωση:

§     Για τη συμμετοχή σας μέσω τηλεδιάσκεψης (πρόγραμμα Microsoft Teams), παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 19:45:

Κάντε κλικ ΕΔΩ για σύνδεση στη Συνεδρίαση

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μαλλού Βάια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας