Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κοζάνης

 

1.    Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κλείτους (νέος οικισμός) Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα τη δημιουργία χώρου «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ» εντός του Ο.Τ. 81 (Πλατεία).

 

2.     Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «ΚΟΜΒΟΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ-Ζ.Ε.Χ.» και συγκεκριμένα την αλλαγή χρήσης τμήματος του Ο.Τ. 982 από «ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ» σε «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».

 

3.     Γνωμοδότηση επί των με αριθμ. πρωτ. 34334/07.12.2021 & 34228/07.12.021 αιτήσεων της κ. Τσελικίδου Αντιγόνης του Δημητρίου, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 4.126,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 1930στ χερσολίβαδου, της Κοινότητας Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

4.     Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 32637/30.10.2020 αίτησης του κ. Σισμανίδη Ιωάννη του Γεωργίου, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε=7.350,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 712 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

5.     Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 32641/30.10.2020 αίτησης του κ. Σισμανίδη Χρήστου του Γεωργίου, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε=7.350,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 712 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

6.     Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη,  24 Νοεμβρίου  2022

 

 

Γρηγοριάδης Ιωάννης

κλ. ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας