Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Υπογραφή σύμβασης για το έργο "Ανακατασκευή και Συντήρηση Δρόμων Πτολεμαΐδας"

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή και Συντήρηση Δρόμων Πτολεμαΐδας», ύψους 433.388,83 ευρώ (με Φ.Π.Α.), υπέγραψαν σήμερα ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς και η νόμιμη εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΟΣ ΙΚΕ» Δέσποινα Γρηγοριάδου.

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου, Νικόλαος Φουρκιώτης.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του εν λόγω έργου ανέρχονταν σε 600.000 με ΦΠΑ, ωστόσο με την έκπτωση της αναδόχου εταιρείας το έργο θα κατασκευαστεί με το ποσό των 433.388,83 ευρώ με Φ.Π.Α..

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΕΑΠ (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016).

Αντικείμενο του έργου είναι η καθαίρεση του υφιστάμενου καταστρώματος των οδών και η κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. 

Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έχει καθοριστεί σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης του έργου, ωστόσο ο Δήμαρχος ζήτησε από την ανάδοχο εταιρεία να επισπεύσει όσο το δυνατόν το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση των κατοίκων της πόλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας