Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Κοζάνη: Εκδήλωση παρουσίασης και ενημέρωσης την Τρίτη 29/11 για το συλλογικό σήμα της ΕΕ «Μ MACEDONIA ΤΗΕ GREAT» (Μακεδονικό Σήμα) και στον τρόπο δωρεάν απόκτησήs του

Εκδήλωση παρουσίασης και ενημέρωσης την Τρίτη 29/11 για το συλλογικό σήμα της ΕΕ «Μ MACEDONIA ΤΗΕ GREAT» (Μακεδονικό Σήμα) και στον τρόπο δωρεάν απόκτησήs του.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας