Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Σε πλήρη ενεργοποίηση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Λιμναίο στην Καστοριά, πραγματοποιήθηκαν η 1η Συνεδρίαση της  Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας τόνισε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 βρίσκεται σε πλήρη ενεργοποίηση, με συστηματική προσπάθεια έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχουν οι συνθήκες για την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος.

Επίσης, σημείωσε ότι το νέο Πρόγραμμα 2021-2027 έχει αυξημένους πόρους και, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και τα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της νέας περιόδου 2021-2027, θα αξιοποιηθούν κατά τρόπον ώστε η Δυτική Μακεδονία να γίνει πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Κατά τη συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 έγινε, από τα στελέχη τής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία», παρουσίαση του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, της εξειδίκευσης των δράσεων, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων, καθώς επίσης και του σχεδίου της επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος. Οι εκπρόσωποι των κεντρικών Αρχών ενημέρωσαν για θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς επίσης και για τις δράσεις στήριξης των δικαιούχων στη νέα προγραμματική περίοδο.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 έγινε η παρουσίαση, τόσο της γενικότερης πορείας τού Προγράμματος, όσο και του βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων σε επίπεδο Προγράμματος, αλλά και σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας. Οι εκπρόσωποι των κεντρικών Αρχών ενημέρωσαν για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε επίπεδο χώρας και στη Δυτική Μακεδονία, καθώς επίσης για θέματα αξιολόγησης των προγραμμάτων και για τα θέματα ασφαλούς ολοκλήρωσης και κλεισίματος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ, των Επιτελικών Δομών και των Ειδικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικοοικονομικών φορέων της Περιφέρειας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη βελτίωση της πορείας του Προγράμματος, ενώ επισήμαναν την ανάγκη για επιτάχυνση των απαραίτητων ενεργειών, τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, όσο και από τους Δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις Κεντρικές Αρχές, ώστε να καλυφθούν οι στόχοι για το 2022 και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων και το αποτελεσματικό κλείσιμο του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2023.

Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη για τη συνέχιση και παραπέρα ενίσχυση των ενεργειών στήριξης των δικαιούχων και στη νέα προγραμματική περίοδο, καθώς επίσης και η ανάγκη αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ).

Οι συνεδριάσεις ολοκληρώθηκαν με τις τοποθετήσεις των μελών και την έγκριση των αποφάσεων και συμπερασμάτων των συνεδριάσεων. Τις εργασίες των συνεδριάσεων παρακολούθησαν, τόσο ζωντανά όσο και μέσω διαδικτύου, περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικές Αρχές, φορείς τής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοοικονομικούς φορείς, συλλογικούς φορείς τής Περιφέρειας και φορείς υλοποίησης των έργων του Προγράμματος.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας