Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Δευτέρα  28 Νοεμβρίου 2022 στις 10:00 π.μ. δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Βελβεντού» στο  «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020).

2.- Αίτημα παράτασης παραδοτέων Α’ φάσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υποέργου 1) της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Βελβεντού».

3.- Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού.

4.- Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

5.- Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Κ.Μ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 142614).

6.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

7.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

8.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ».

9.- Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σύνταξης και κατάθεσης στοιχειοθετημένων και εμπεριστατωμένων Αντιρρήσεων – Απόψεων στην διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 44,85 MW στη θέση “ΣΚΟΤΕΙΝΟ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ – ΑΒΔΕΛΑ – ΤΟΥΡΛΑ” των Δ.Ε. Βελβεντού, Πέτρας, Πιερίων, των Δήμων Βελβεντού, Κατερίνης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Πιερίας». (Υποκατηγορίας Α1, Ομάδας 10ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ: 2204755710) με φορέα του έργου ή δραστηριότητας την  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».

10.- Έγκριση εισηγητικής έκθεσης 3ου Τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 09:45. 

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μανώλης Στεργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας