Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Απόκτηση νέων και αναβάθμιση των υπαρχουσών δεξιοτήτων στην παραγωγή ενέργειας χωρίς ορυκτά καύσιμα

Ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 2022 η υλοποίηση του έργου SEED – Sustainable Energy Education/ Βιώσιμη εκπαίδευση στην ενέργεια με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας- ΠΔΜ και του Cluster Βιο-οικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας-CLuBE και συνολικό προϋπολογισμό Ευρωπαϊκής συμμετοχής 3.950.097,60€.

Η Ευρώπη βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε πορεία μετάβασης προς τη χρήση καθαρής ενέργειας, με στόχο την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Οι προκλήσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου ακόμη διαμορφώνονται, με την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση να αποτελούν προτεραιότητα. Οι νέες αυτές προκλήσεις απαιτούν άριστα καταρτισμένους επαγγελματίες, καθώς και τις κατάλληλες εργασιακές δεξιότητες.

Η επαγγελματική εκπαίδευση, ως μοχλός για την καινοτομία και την ανάπτυξη, αλλά και την ευέλικτη και ομαλή προσαρμογή στην αγορά εργασίας, έχει βαρύνουσα σημασία. Υπό το πρίσμα αυτό, το έργο SEED – “Sustainable Energy Education”, εστιάζει στην αριστεία και στην καινοτόμο επαγγελματική εκπαίδευση, σχετικά με λύσεις στον τομέα της ενέργειας χωρίς ορυκτά καύσιμα. Στόχος του είναι η αναβάθμιση των υπαρχουσών δεξιοτήτων καθώς και η απόκτηση νέων τόσο των νυν όσο και των μελλοντικών επαγγελματιών στο χώρο της ενέργειας.

Στο έργο συμμετέχουν πέντε ευρωπαϊκές περιφέρειες από την Ολλανδία (Επικεφαλής Εταίρος), τη Φιλανδία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας- ΠΔΜ, Cluster Βιο-οικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας-CLuBE) με δεκατέσσερεις (14) κύριους και είκοσι τρείς (23) συνεργαζόμενους εταίρους. Η ομάδα των εταίρων, που περιλαμβάνει Κέντρα Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου EQF 2-7, εκπροσώπους από περιφερειακά οικοσυστήματα δεξιοτήτων και ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της ενέργειας, θα δημιουργήσει μια κοινότητα μάθησης για τη βιώσιμη ενέργεια (COVE SEED – “Centre of Vocational Excellence – Sustainable Energy Education”) με στόχο:

α) να προετοιμάσει τους υπάρχοντες και τους μελλοντικούς επαγγελματίες στο χώρο της ενέργειας χωρίς ορυκτά καύσιμα (Fossil Free Energy) με δεξιότητες και ικανότητες που καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις

β) να ενισχύσει την περιφερειακή καινοτομία με βάση τις περιφερειακές ανάγκες και

γ) να κλιμακώσει και να προωθήσει την εκπαίδευση με βάση τα νέα δεδομένα στην εργασία στον τομέα της ενέργειας.

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόσθετο και εμπροσθοβαρές έργο για τη Δίκαιη Μετάβαση της περιοχής μας που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+, Kέντρα Eπαγγελματικής Aριστείας / Centres of Vocational Excellence.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας