Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων για απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου σε τοπικό συνεταιρισμό για εξόρυξη-εκμετάλλευση μαρμάρου στην περιοχή Τρανοβάλτου, στη συνεδρίαση της Δευτέρας 27/6 στο Τρανόβαλτο

Με ομόφωνη απόφαση (επί 21 παρόντων, 19 ΝΑΙ και 2 ΛΕΥΚΟ από τους συμβούλους της Λαϊκής Συσπείρωσης) το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων  στην συνεδρίαση της Δευτέρας 17/6/20022 που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του γυμνασίου Τρανοβάλτου, αποφάσισε την απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου σε τοπικό συνεταιρισμό για εξόρυξη-εκμετάλλευση μαρμάρου στην περιοχή Τρανοβάλτου, αποκλείοντας έμμεσα τον διεθνή διαγωνισμό.

Η απόφαση υπερψηφίστηκε ακόμη από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Τρανοβάλτου, μετά από ομόφωνη εισήγηση του τοπικού συμβουλίου.

Η απόφαση αφορά περίοδο 6 μηνών της ορισθείσας σαν 1ης φάσης, κατά την οποία οι δύο συνεταιρισμοί του Τρανοβάλτου (ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ και ΤΙΤΑΝΑΣ), σε διάστημα ενός μηνός θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη συνένωσή τους σε έναν συνεταιρισμό (σημεία τριβής ο καθορισμός της τιμής μερίδας των μελών και κάποια άρθρα του καταστατικού) και το υπόλοιπο διάστημα να υποβάλλουν αρμοδίως τα δικαιολογητικά νομιμότητας, που είναι (σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΑΝΚΟ Αθ. Καραθανάση):

Επίσημη Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), σφραγίδα του ενιαίου συνεταιρισμού, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, βεβαίωση Επιθεώρησης Μεταλλείων, βεβαίωση Επιθεώρησης Εργασίας  και Οικονομοτεχνική Μελέτη στην οποία να καθορίζονται το ύψος του πάγιου μισθώματος, το αναλογικό μίσθωμα επί των πωλήσεων, που θα προσπαθήσουν, με βάση τον μηχανολογικό εξοπλισμό, να το ορίσουν στο ελάχιστο 5% και η εκτίμηση της ετήσιας παραγωγής.

Με την επιτυχή λήξη της 1ης φάσης, που θα μπορούσε να είναι και συντομότερου χρόνου, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων θα συνέλθει εκ νέου σε έκτακτη συνεδρίαση που θα αφορά την απόφαση ή μη για της υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για 20 έτη (μελλοντικά +20, +10, +10, +10 μέχρι max 70 έτη), για να ακολουθήσει στη συνέχεια η 2η φάση που ορίζεται από το νόμο στους 4 μήνες.

Στη φάση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί  στο ΟΠΣ η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου (που υπάρχει στο Δήμο), η  Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης (που μπορεί να πάρει στοιχεία από τη μελέτη της ΑΝΚΟ) και οι εγγυητικές επιστολές (4 σε αριθμό, ήτοι η Περιβαλλοντική εγγύηση 296.000€, η εγγυητική καλής εκτέλεσης στο ύψος του μισθώματος, η εγγυητική του 5% και το παράβολο των 600€).

ΥΓ. Μόνο ήρεμη δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η διαδικασία της συνεδρίασης…

mikrovalto.gr

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Και εάν δεν τα βρουν οι συνεταιρισμοί τι γίνεται; Θα πάει στον Πραξιτέλη; Δηλαδή ο τιτάνας είναι με την πλάτη στον τοίχο;

Το Προφίλ μας