Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Δημιουργίας πεζόδρομου ποδηλατόδρομου για την διασύνδεση της λίμνης Πολυφύτου με τα κάστρα Σερβίων»

από το kozan.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, δυστυχώς, απορρίφθηκε, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Δημιουργίας πεζόδρομου ποδηλατόδρομου για την διασύνδεση της λίμνης Πολυφύτου με τα κάστρα Σερβίων»,

με συνολική δημόσια δαπάνη 1.850.000 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο τη πρόσκλησης «Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών εντός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας».  Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης. Για παράδειγμα:

– Δεν τεκμηριώθηκε η ασυνέχεια του ποδηλατόδρομου για μια περιοχή μήκους μεγαλύτερου των 200μ. στην οποία ο ποδηλάτης διέρχεται αρχικά επί της λωρίδας επιβράδυνσης της Εθνικής Οδού και κατόπιν εγκάρσια της Επαρχιακής Οδού, χωρίς να αναφέρονται ειδικότερα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την περιοχή αυτή ή ειδική διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου.

– Δεν τεκμηριώθηκε η δημιουργία ποδηλατόδρομου με ενιαίο κατάστρωμα για δύο λωρίδες κατεύθυνσης και μικτό πλάτος 2μ. (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα κράσπεδα) αντί κατασκευής ξεχωριστού ποδηλατόδρομου ανά κατεύθυνση στο κάθε άκρο της οδού σε ποδηλατόδρομο με κατά μήκος κλίση.

– Δεν τεκμηριώθηκαν οι αποκλίσεις από την Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΟΥ/ΟΙΚ.1920/16 (ΦΕΚ 1053 Β/14-04-2016) ”Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας