Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Αναγκαία η ενεργή συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Κοζάνης σε έργα και δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Του Θεόδωρου Γ. Σιόγκα*

Στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του τόπου μας λόγω της απολιγνιτοποίησης,η παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, οργανώσεις και έργα,είναι ιδιαίτερασημαντική.Δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης στο υψηλότερο επίπεδο λήψης αποφάσεων για θέματα τοπικής ανάπτυξης και βοηθάει στην προώθηση και προάσπιση των συμφερόντων της περιοχής και των πολιτών.

Σ’ αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Κοζάνης

με τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους,θα πρέπει να επιδιώξει τη συμμετοχή στα παρακάτω έργα και δίκτυα:

1.    Στο νέο πιλοτικό έργο διάρκειας 2 ετών της ΕΕ που μόλις ξεκίνησε, με τίτλο«Οικοδομώντας την Ευρώπη με Τοπικούς Συμβούλους- Building Europe withLocalCouncillors (BELC)».

2.    Στο«Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της ΕΕ- CoRNetwork of Regional and Local EU Councillors».

3.    Στην Εθνική Αντιπροσωπεία της χώρας μας στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (ΕτΠ).

Από την συμμετοχή στα παραπάνω μπορεί ο Δήμος μας να επωφεληθεί με πολλούς τρόπους, όπως:

·      Προνομιακή πρόσβαση σε επίσημες πηγές επικοινωνίας της ΕΕ.

·      Δυνατότητα πρόσκλησης επικοινωνίαςμε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

·      Στοχευμένη πληροφόρηση για θέματα που ενδιαφέρουν και σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχή μας.

·      Δημοσιότητα σε επίπεδο ΕΕ των δραστηριοτήτων του μέλους που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των δικτύων.

·      Πρόσβαση σε ζωντανά δίκτυα ομότιμων μελών.

·      Προνομιακή πρόσβαση σε πληθώρα ευρωπαϊκών δικτύων που είναι σε επαφή με την ΕΕ.

·      Εξειδικευμένη πληροφόρηση, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις της ΕτΠ, συμμετοχήσε πολιτικές συζητήσεις στην ΕτΠ, ανταλλαγές και δικτύωση με Συμβούλους της ΕΕ.

Ο απώτερος στόχος είναι να εφοδιαστεί ο Δήμος μας και οι εκπρόσωποιτου με τα απαραίτητα εργαλεία, που θα συμβάλλουν στην υλοποίησηέργων και δράσεων ανάπτυξης, που δημιουργούνεισόδημα και θέσεις εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος και προσοχής από την πλευρά μας, αυτή τη στιγμή στην 24-μελή Εθνική Αντιπροσωπεία μας συμμετέχουν 11 εκπρόσωποι Δήμων, από τους οποίους οι 8 εκπροσωπούν Δήμους της Αττικής (!) που συμπληρώνονται από 3 εκπροσώπους των Δήμων Πυλέας, Πύλου και Κυθήρων.

Αναμφίβολα, η πολύχρονηαπουσία των εκπροσώπων μας από σημαντικά εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα, οδηγεί στην ελλιπή γνώση για τα ευρωπαϊκάθέματα, αλλά και στην υιοθέτηση εσφαλμένης νοοτροπίας ως προς την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που θα μπορούσαμε να έχουμεγια τον τόπο μας, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει άμεσα.

 

*Ο Θεόδωρος Γ. Σιόγκας είναι Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ & Στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας