Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Εκδήλωση λήξης ερευνητικού προγράμματος ΔΙΑΣ

Με επίκεντρο τον κρόκο και την καλλιέργειά του ως μοναδικό τοπικό  προϊόν υψηλής αξίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Κρόκου η εκδήλωση λήξης του Ερευνητικού Προγράμματος «ΔΙΑΣ» - Παρακολούθηση καλλιέργειας Κρόκου Κοζάνης με Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα.

Η συντονίστρια του προγράμματος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας, Μπίμπη Ματίνα παρουσίασε στους συμμετέχοντες τοπικούς φορείς, καλλιεργητές και το κοινό τα  αποτελέσματα της έρευνας και  ανέδειξε τις τεχνικές Γεωργίας Ακριβείας  (Precision Agriculture) για τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και πρακτικές που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση, χαρτογράφηση των καλλιεργειών κρόκου με τη  χρήση drones καθώς  για την αναγνώριση των καλλιεργητικών κινδύνων (ζιζανίων και θηλαστικών). Παρουσίασε παράλληλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κοστολόγηση της επένδυσης και την εκτίμηση της  απόδοσης των καλλιεργειών.

Την ερευνητική ομάδα αποτέλεσε το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο  Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, και η επιχείρηση  Μελλοντική.

Το πρόγραμμα ΔΙΑΣ (www.dias-project.gr) χρηματοδοτήθηκε από τη δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Τ1-ΕΔΚ-04873) από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας