Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Σας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 21:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Πλατεία «Πλάτανος»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/2018 και τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ​​ του N. 4635/2019, για τη λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1.   1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βελβεντού, έτους 2022.

2.   Αποδοχή Χρηματοδοτήσεων – 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ως «έκτακτη» και «κατεπείγουσα» προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση του Δήμου σε επείγοντα θέματα.

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

Μαλλού Βάια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας