Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Ένταξη πράξεων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων

Τρία κτίρια του Δήμου Βοΐου εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Μετά από συντονισμένες ενέργειες από πλευράς του Δήμου και του δημάρχου Βοΐου κ. Δημήτρη Λαμπρόπουλου, εγκρίθηκαν δράσεις που αφορούν στην βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δύο σχολικών μονάδων συνολικού προϋπολογισμού 1.221.063,38€ και ενός κοινοτικού καταστήματος συνολικού προϋπολογισμού 82.414,55€.
Συγκεκριμένα οι δράσεις επικεντρώνονται στην ενεργειακή απόδοση και  την χρήση ΑΠΕ  και αφορούν :
Α) την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου - Λυκείου Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου με μελέτη προϋπολογισμού ύψους 420.620,00€.
Β) ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου - Λυκείου Νεάπολης του  Δήμου Βοΐου με μελέτη προϋπολογισμού ύψους 800.443,38€.
Γ) την ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην κοινοτικού καταστήματος Εράτυρας του Δήμου Βοΐου με μελέτη προϋπολογισμού ύψους 82.414,55€.
Οι  ανωτέρω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας  με θέμα: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας