Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Κατανέμεται ποσό 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους 62.910 ευρώ για το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Εκδόθηκε η απόφαση για την κατανομή από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της χώρας. Το ποσό διατίθεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ώστε να αποδοθούν τα ποσά στις σχολικές επιτροπές των οικείων Δήμων τους προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους. Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας - Ηπείρου και για την ΠΕ Κοζάνης διατίθενται αναλυτικά τα παρακάτω ποσά για τους αντίστοιχους Δήμους:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας