Επίκαιρα Θέματα:

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 25/2/2019 και ώρα 16:00

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1: Πρόσληψη Δύο Κτηνιάτρων με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας.
Εισηγητής : ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης

2:5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η 2019).
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Ηλίας Κάτανας

3: Παράταση Διάρκειας της  Προγραμματικής Σύμβασης για το Έργο «Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για την Ένταξη των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών, κ. Γέρου Κωνσταντίνος

4: Έγκριση Συνδιοργάνωσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2017 στην ΠΕ Γρεβενών.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ευάγγελος Σημανδράκος

5: 29η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού    Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο  Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

6: Υποβολή Πρότασης Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., με Θέμα «Μελέτες για την Προστασία και Εξυγίανση της Λίμνης Καστοριάς (Μελέτες, Τεύχη Δημοπράτησης και Σύνταξη Φακέλων Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών για την Ολοκλήρωση της Ωρίμανσης των Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Λεκάνης Απορροής της Λίμνης Καστοριάς)».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

7: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Ποντιακού Πολιτιστικού Προϊόντος με Πανελλαδική και Παμποντιακή Εμβέλεια : Η Στέγη Χώρος Φιλοξενίας ενός Νέου Οράματος».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 8:Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Σύνταξη Φακέλου Αιτήματος Έγκρισης Φραγμάτων Νομού Κοζάνης από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (Α’ Στάδιο)».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

9: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» Προϋπολογισμού : 21.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

10: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΡΟΚΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥ)» Προϋπολογισμού : 47.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

11:: Έγκριση Τροποποίησης 1/2019 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Φώτιος Κεχαγιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας