Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Ένταξη 4 νέων έργων βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτηρίων της Περιφέρειας συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκ. € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη εντάχθηκαν στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 4 νέα έργα που αφορούν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοσίων Κτηρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.537.775 €.  
Αναλυτικά, τα έργα που εντάχθηκαν είναι:
·                     Ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην κοινοτικού καταστήματος Εράτυρας Δήμου Βοΐου με δικαιούχο το Δήμο Βοΐου, προϋπολογισμού 82.414 €.
·                     Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου δημοσίων υπηρεσιών Δήμου Άργους Ορεστικού με δικαιούχο το Δήμο Άργους Ορεστικού, προϋπολογισμού 607.534 €.
·                     Ενεργειακή αναβάθμιση Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 397.827 €.
·                     Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου A.T.-T.A.-T.T. ΚΑΙ Τ.Δ.Μ. Εορδαίας με δικαιούχο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προϋπολογισμού 450.000 €.
Τα έργα αυτά συμβάλλουν αφενός στην εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου στη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς τα δημόσια κτήρια θεωρούνται από τα πιο ενεργοβόρα κτήρια. 
Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας