Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Απαγόρευση αλιείας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, λίμνη Περδίκα, γεωφράγματος Πραμόριτσας και γεωφράγματος Σισανίου του Νομού Κοζάνης για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη με αριθμ. Πρωτ.: 42831/3821/5-4-2016 που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο  με ΑΔΑ: 63ΕΗ7ΛΨ-Ο4Λ,

1. Απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας, επαγγελματικής και ερασιτεχνικής  με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο:
α) Στη λίμνη Πολυφύτου κατά το χρονικό διάστημα 23/4/2016 έως και 10/6/2016 μέχρι την γέφυρα Αιανής – Ρυμνίου. Στις 24-4-2016 δε θα υπάρχουν στην λίμνη ούτε εργαλεία ούτε αλιευτικά σκάφη.
β) Στο υδάτινο τμήμα της λίμνης Πολυφύτου που οριοθετείται από τη γέφυρα Ρυμνίου – Αιανής έως και τη Μονή Ιλαρίωνα κατά το χρονικό διάστημα από 23-4-2016 έως 10-7-2016. Στις 24-4-2016 δε θα υπάρχουν στην λίμνη ούτε εργαλεία ούτε αλιευτικά σκάφη.
γ) Στην λίμνη Περδίκα κατά το χρονικό διάστημα από 23/4/2016 έως και 10/6/2016.
δ) Στο γεώφραγμα της Πραμόριτσας κατά το χρονικό διάστημα από 23/4/2016 έως και 10/6/2016.
ε) Στο γεώφραγμα Σισανίου κατά το χρονικό διάστημα από 23/4/2016 έως και 10/6/2016.

2. Κατά την απαγορευτική περίοδο αλιείας οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τα αλιευτικά τους σκάφη και εργαλεία στις οικίες τους.

3. Την τήρηση της παρούσης αναθέτουμε στις Αστυνομικές Αρχές του Νομού μας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 420/70, 1740/87 και 2040/92.                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας