Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 27η του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  12.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».
2
'Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου».
3
'Εγκριση 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων Οικισμού Πλατανιάς Δήμου Βοΐου».
4
'Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Αλιάκμονα ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοΐου».
5
'Εγκριση 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»
6
'Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Καλονερίου Δήμου Βοΐου».
7
Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σχολικών μονάδων στη ΔΕ Σιάτιστας του Δ. Βοΐου».
8
Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης (τέννις) στη Σιάτιστα Δήμου Βοΐου».
9
Αποδοχή της Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 321 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007 – 2013 στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 – 2020.
10
Αποδοχή της Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 321, 322, 323 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007 – 2013 στο Μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 – 2020.

Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.      
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Λυσσαρίδης
·         Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθούν  αποφάσεις στα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Βοΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας