Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή των δυνητικών δικαιούχων πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για τις κοινωνικές δομές των Δήμων

Με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή των δυνητικών δικαιούχων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαίου 2016 ημερίδα για τις κοινωνικές δομές, που συνδιοργάνωσαν η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ).
Η ημερίδα έγινε με στόχο την ενημέρωση και την υποστήριξη των Δήμων για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών που προβλέπονται στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» (Θεματικός Στόχος 9), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Με την έναρξη της ημερίδας έγινε η συνολική παρουσίαση από τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ του ΕΠ ΠΔΜ 2014-4040 και ειδικότερα του Άξονα και της Επενδυτικής Προτεραιότητας για τις δράσεις κοινωνικής φροντίδας και προστασίας στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020).
Στη συνέχεια έγινε η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και δομών του Θεματικού Στόχου 9 (Κέντρα Κοινότητας, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ) από την κα Εύη Κάιλα, συνεργάτιδα της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Θ. Φωτίου.
Η κα. Κάιλα προανήγγειλε τη λειτουργία μίας νέας καινοτόμου κοινωνικής δομής, των Κέντρων Κοινότητας σε επίπεδο Δήμων, όπου θα γίνεται η πρώτη επαφή – ενημέρωση του ενδιαφερόμενου δημότη, με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για το σύνολο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, επιδομάτων, προγραμμάτων και τις δυνατότητες υποστήριξής του από το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών που λειτουργούν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. «Τα Κέντρα Κοινότητας θα είναι υπηρεσίες μιας στάσης «one stop shop», ένα σημείο όπου ο δικαιούχος θα καταγράφεται, θα λέει το πρόβλημά του και θα μπορεί να λάβει πληροφορίες σε θέματα κοινωνικής προστασίας, εφ’ όλης της ύλης” ανέφερε η κ. Κάιλα.
Έπειτα ακολούθησαν η παρουσίαση του Οδηγού Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, του Οδηγού Λειτουργίας των Δομών από εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) και της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) και η παρουσίαση των απαιτούμενων στοιχείων για υποβολή της πρότασης από τους δυνητικούς δικαιούχους (Τεχνικά Δελτία, Απόφαση εκτέλεσης έργου με ίδια μέσα, Διοικητική και Διαχειριστική Επάρκεια κ.λπ.) από εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) με στόχο την παροχή βοήθειας αφενός για την καλύτερη προετοιμασία των Δήμων στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση στις σχετικές προσκλήσεις της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ και αφετέρου για την απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων.
Παρόντες στην ημερίδα ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Σταύρος Γιαννακίδης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ΕΣΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Κυριάκος Ιωαννίδης, η αντιπρόεδρος της ΠΕΔ ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παρασκευή Βρυζίδου που άνοιξε τις εργασίες της ημερίδας, ο Δήμαρχος Βοίου κ. Δημήτρης Λαμπρόπουλος, ο Δήμαρχος Δεσκάτης κ. Δ. Καραστέργιος, Αντιδήμαρχοι και Στελέχη των Υπηρεσιών των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας που θα είναι και οι δικαιούχοι και φορείς υλοποίησης των δράσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας