Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 31/05/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής Προσφυγής της Κ/Ξ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ – ΤΕΣ Α.Ε. ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 736/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπή και αφορά το έργο «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης»
 3. Έγκριση της νέας πρόσκλησης για συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης : «Γεωτεχνικές Μελέτες Εθνικού Οδικού Δικτύου Στην Θέση: Μηλιά Γρεβενών», κατά το άρθρο 10 του Ν.3316/05 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3481/06 Π.Δ.Μ.
 4. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: « Ολοκλήρωση κατασκευής τοιχείων αντιστήριξης στο δρόμο που συνδέει το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο με τον Οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» προϋπολογισμού 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 6. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αντικατάσταση δαπέδου και επικάλυψης τοιχωμάτων στεφανιαίας μονάδας και καρδιολογικής κλινικής Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης» προϋπολογισμού 49.500,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.με.Α. στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού 21.500,00 € (με Φ.Π.Α.)
 8. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της Διακήρυξης του έργου : « Οριοθέτηση-χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : « Οριοθέτηση-χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)» Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : « Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου-Υδραύλακα στο Δ.Δ. Ατραπού» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση εξωτερικών αγωγών ύδρευσης Πρασίνου» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης φωτισμού οδικού κόμβου ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2015»
 16. Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ του επαναληπτικού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – έδρας
 17. Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ του επαναληπτικού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 18. Έγκριση διενέργειας και όρων ανοικτού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), περί προμήθειας 650 τόνων αλατιού αποχιονισμού και μεταφοράς αυτού για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για την χειμερινή περίοδο 2016-2017
 19. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο “Σφήκα”» Π.Ε. Φλώρινας
 20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του υπό προμήθεια προκατασκευασμένου Ταμιευτήρα για τις ανάγκες της «Προμήθειας και εγκατάστασης ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο “Σφήκα”» Π.Ε. Φλώρινας
 21. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια και μεταφορά 1.500 (χιλίων πεντακοσίων)τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2016-2017
 22. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους Ορεστικού
 23. Έγκριση δαπάνης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Αποκατάσταση τομών Οδοστρώματος στο έργο: Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Σιατίστας» Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση βιβλίου τοπικής ιστορίας του ιστορικού μελετητή κ. Σάκη Τσαρμανίδη το οποίο περιέχει σημαντικά στοιχεία και ντοκουμέντα για τις επαρχίες Σερβίων και Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τη σύναψη Π. Σ. «Επισκευή σχολικών κτιρίων Π.Ε. Γρεβενών»
 27. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τη σύναψη Π.Σ. «Επισκευή συντήρηση σχολείων Μεγάρου-Μοναχίου - Λάβδας και Κηπουρείου» Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση και διάθεση πίστωσης, ύψους 11.586,60 €, για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», με αντικείμενο τη «Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκάνες)»
 29.  Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 11.463,60 €για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ»,με αντικείμενο τη «Δημιουργία νέων Λειτουργικών Τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτια κλπ)με β-γλουκάνες ή σκόνη εδώδιμων φαρμακευτικών μανιταριών»
 30. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 31. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 32. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες συντήρησης στο Επ. Δίκτυο χρήση 2016» Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπάνης για τις Πολιτιστικές δράσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στην Π.Ε. Καστοριάς στις 5 Ιουνίου 2016
 34. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην «Γιορτή VOLLEY-FLORINA 2016»
 38. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του «Α.Μ.Σ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΗΣ»
 39. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην Εικαστική πορεία προς τις Πρέσπες» σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεοδνίας – Τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων Τεχνών
 40. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 41. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία
 42. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Π.Δ.Μ.
 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού
 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας  

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας