Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Στην τελική συνάντηση του διακρατικού προγράμματος MedEat στην Tropea Ιταλίας ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Τσότσος

Στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος MedEat που αφορά σε μια διακρατική συνεργασία μεταξύ 18 Ομάδων Τοπικής Δράσης από 4 χώρες (Πορτογαλία, Ιταλία, Κύπρος και Ελλάδα), με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη τοπικών, ενδοπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων συλλογικού ενδιαφέροντος, για την επίτευξη συνεργιών και τη δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του γαστρονομικού τουρισμού,
ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού, Π. Τσότσος, συμμετείχε στην τελική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε (22. - 23.05.2015) στην Tropea Καλαβρίας, Ιταλία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε συνέχεια των δράσεων που έχουν αναληφθεί από την Περιφέρεια και τον ίδιο στον τομέα της προώθησης των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής μας σε συνδυασμό με τον οινογαστρονομικό τουρισμό, πήρε το λόγο στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσαν οι Ιταλοί εταίροι του προγράμματος την Παρασκευή 22.05.2015 και επικεντρώθηκε στα παρακάτω βασικά σημεία:

1. Η προσφορά και το κέρδος των διακρατικών συνεργασιών, όπως η συγκεκριμένη στην οποία συμμετείχε ο ίδιος μέσω της ΑΝΚΟ και του προγράμματος MedEat, είναι ιδιαίτερα σημαντική, δίνοντας τη δυνατότητα αποκόμισης εμπειριών και καλών πρακτικών στα θέματα που πραγματεύονται.

2. Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βασικός στόχος είναι η στροφή προς τον πολυθεματικό τουρισμό, καθώς ο μονοθεματικός τουρισμός δεν είναι ενδεδειγμένος για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί δε διαθέτει θάλασσα.

3. Βασικός άξονας στον πολυθεματικό τουρισμό είναι ο οινογαστρονομικός τουρισμός, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πυλώνα της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή.

4. Αποδεικνύεται έμπρακτα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η στήριξη των τοπικών παραγωγών, με την ανάδειξη και προώθηση των ποιοτικών προϊόντων της Δυτικομακεδονικής γης και την ενίσχυση της αποφασιστικότητας της νέας Περιφερειακής αρχής για περαιτέρω στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από πολύπλευρες δράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας