Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βοΐου

Από το Δήμο Βοΐου ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής των νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2015-2016 θα υποβάλλονται από 20 Μαΐου έως και 20 Ιουνίου 2015.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1.    Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
2.    Βεβαίωση εργοδότη και των δύο γονέων ότι είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.
3.    Βεβαίωση ιατρού του Δημοσίου ή ασφαλιστικού οργανισμού για την καλή σωματική – πνευματική υγεία του παιδιού και ότι έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
4.    Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
5.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6.    Για την εγγραφή των παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.
7.    Εάν οι γονείς ανήκουν σε κάποια ειδική περίπτωση (άγαμος γονέας, πολύτεκνοι κλπ.) προσκομίζεται ανάλογο δικαιολογητικό που πιστοποιεί την κατάσταση αυτή.

Για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτείται αίτηση επανεγγραφής.
Τα δικαιολογητικά για την επανεγγραφή είναι όλα τα παραπάνω πλην της ληξιαρχικής πράξης ή του πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού.                                                                                                   Ν.Π.Ι.Ι. Δήμου Βοΐου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας