Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Ημερίδα: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους», διοργανώνουν Ημερίδα με τίτλο:

«Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 στις 12:00 μ.μ. στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.


Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης
Καθηγήτρια Ελένη Τσακιρίδου
Πρόγραμμα Ημερίδας
12:00
Έναρξη ημερίδας
12:00 – 12:10
Χαιρετισμός Πρύτανη, Καθηγητή Αντωνίου Τουρλιδάκη
Χαιρετισμός Κοσμήτορα, Καθηγητή Πέτρου Καριώτογλου

12:10 - 12:20
Ελένη Τσακιρίδου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ,
Επιστημονικά  Υπεύθυνη  Γραφείου  Διασύνδεσης  ΠΔΜ:
«Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΔΜ»

12:20 – 12:50
Αναστασία Αλευριάδου, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ, Δ/ντρια ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής»:
«Το  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών «Επιστήμες
 της Αγωγής» με 3 κατευθύνσεις:
1.     Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
2.    Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Bilingual Special Education
3.    Πολιτισμικές Σπουδές, Σημειωτική και Επικοινωνία και Πολιτισμός – Cultural Studies, Semiotics and Communication
12:50- 13:00
Γεώργιος Ιορδανίδης, Αν. Καθηγητής ΠΤΔΕ, Δ/ντής ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία»:
«Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών   «Οργάνωση
 και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτική Ηγεσία»

13:00-13:10
Χαράλαμπος Λεμονίδης, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Δ/ντής ΠΜΣ «Διδακτική των Μαθηματικών»:
«Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,   Πανεπιστήμιο   Μακεδονίας   «Διδακτική  των
 Μαθηματικών»

13:10-13:20
Τριαντάφυλλος    Κωτόπουλος,   Επίκ.   Καθηγητής  ΠΤΝ, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΠΜΣ«Δημιουργική Γραφή»:
«Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημιουργική
 Γραφή»13:20-13:30
Άννα Σπύρτου, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Αν. Δ/ντρια ΠΜΣ «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία - Science, Environment and Technology in Education»:
«Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήμα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης  ΠΔΜ)
 Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και
 την Τεχνολογία - Science, Environment and Technology in Education»


13:30-13:40
Σοφία   Ηλιάδου-Τάχου,   Καθηγήτρια   ΠΤΔΕ,   Δ/ντρια ΠΜΣ «Ιστορία, Τοπική Ιστορία, Έρευνα και Διδακτική»:
«Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιστορία,
 Τοπική Ιστορία, Έρευνα   και  Διδακτική»


13:40-13:50
Χαράλαμπος Λεμονίδης, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Δ/ντής ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του ΠΤΔΕ: «Το Πρόγραμμα   Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της  Αγωγής»
13:50- 14:00
Σοφία  Αυγητίδου,   Καθηγήτρια   ΠΤΝ,   Δ/ντρια ΠΜΣ
«Επιστήμες της Αγωγής»: «Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήμα Νηπιαγωγών και Δημοτικής  Εκπαίδευσης  ΠΔΜ)  Επιστήμες της  Αγωγής:
 επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην Εκπαίδευση»

14:00-14:30
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
14:30
Λήξη ημερίδαςΟργανωτική Επιτροπή:

Ελένη Τσακιρίδου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
Γεώργιος Ιορδανίδης, Αν. Καθηγητής ΠΤΔΕ
Ιωάννης Μπέτσας, Επίκ. Καθηγητής ΠΤΝ
Κατερίνα Θεοδοσιάδου, Συνεργάτης ΓΔ
Μαρία Μπιλιώνη, Συνεργάτης ΓΔ
Κωνσταντίνος Στεργίου, Υπ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ
Μαρία Μακρίδου, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
Βασιλεία Μαυρίδου, Φοιτήτρια ΠΤΝ
Ηλίας Ίνδος, Γρ. Κοσμητείας Π.Σ.Φ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας