Επίκαιρα Θέματα:

Κυριακή 24 Μαΐου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων την Τετάρτη 27/5/15

   Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.      Περί ορισμού εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και της ΔΕΗ ΑΕ με τίτλο «Μεταφορά νερού από τον Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα σε αγροκτήματα της Δ.Ε. Καμβουνίων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».
2.      Περί τροποποίησης καταστατικού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
3.      Περί επανασύστασης ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
4.      Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβάθμιση- βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας και ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σερβίων».
5.      Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση κέντρου Οικισμού Παλαιογρατσάνου».
6.      Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κέντρου Οικισμού Αγίας Κυριακής».
7.      Περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ Δημοτικού Σχολείου Λιβαδερού».
8.      Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας Αγοράς Σερβίων».
9.      Περί αποδοχής διαφόρων ποσών και κατανομής πιστώσεων.
10.  Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
11.  Περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ. αριθ. 5140-01.04.2015 σύμβασης για το διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών για ενίσχυση εκδήλωσης έκθεσης τοπικών προϊόντων».
12.  Περί καταβολής χρηματικής αποζημίωσης στους Τσιτσόπουλο Μάρκο, Τσιτσόπουλο Θωμά και Παπανικολάου Νικόλαο.
13.  Περί μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ζήνων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας