Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Πρόγραμμα επιδότησης Leader για τις περιοχές του Ν.Κοζάνης,Εορδαίας,Σερβίων-Βελβεντού,και Βοΐου

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρµογή προσέγγισης LEADER» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, µε τις αριθ. 5807/29.6.2009 και 5954/2.7.2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η εφαρµογή τοπικού προγράµµατος, µε Φορέα Υλοποίησης (Οµάδα Τοπικής ∆ράσης) την Εταιρεία µας µε την επωνυµία : «Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ», (εφεξής αποκαλούµενη Ο.Τ.∆.)
Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:
 • L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
 • L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 • L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
 • L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
 • L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
 • 421α Διατοπική συνεργασία
 • 421β Διακρατική συνεργασία
 • 431α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ
 • 431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης είναι η 21/07/2015.
Οι περιοχές παρέμβασης περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Αλωνακίων
Μειονεκτική
Ανθότοπου
Ορεινή
Αργίλου
Μειονεκτική
Βατερού
Μειονεκτική
Εξοχής
Ορεινή
Καλαµιάς
Μειονεκτική
Καρυδίτσας
Μειονεκτική
Κοίλων
Μειονεκτική
Λευκόβρυσης
Μειονεκτική
Λευκοπηγής
Ορεινή
Λυγερής
Μειονεκτική
Μεταµόρφωσης
Ορεινή
Ν. Νικόπολης
Μειονεκτική
Ξηρολίµνη
Μειονεκτική
Οινόης
Μειονεκτική
Πετρανών
Μειονεκτική
Πρωτοχωρίου
Μειονεκτική
Πτελέας
Μειονεκτική
Σκήτης
Μειονεκτική
Χαραυγής
Μειονεκτική
Αιανής
Μειονεκτική
Αγ. Παρασκευής
Μειονεκτική
Κερασιάς
Μειονεκτική
Κτενίου
Ορεινή
Ροδιανής
Ορεινή
Ρυµνίου
Μειονεκτική
Χρωµίου
Ορεινή
Μαυροδενδρίου
Μειονεκτική
Λιβερών
Ορεινή
Ποντοκώµης
Μειονεκτική
Σιδερών
Ορεινή
Κρόκου
Μειονεκτική
Αµυγδαλιάς
Μειονεκτική
Α. Κώµης
Μειονεκτική
Καισαρειάς
Μειονεκτική
Κ. Κώµης
Μειονεκτική
Κοντοβουνίου
Μειονεκτική
Μηλέας
Μειονεκτική
Σπάρτου
Μειονεκτική
Κοιλάδας
Μειονεκτική
Ακρινής
Μειονεκτική
Αυγής
Ορεινή
Βοσκοχωρίου
Ορεινή
Δρεπάνου
Μειονεκτική
Καπνοχωρίου
Ορεινή
Κλείτους
Μειονεκτική
Πολυµύλου
Ορεινή
Ρυακίου
Μειονεκτική
Τετραλόφου
Ορεινή
ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Ασβεστόπετρας
Μειονεκτική
Κοµάνου
Μειονεκτική
Μαυροπηγής
Μειονεκτική
Ολυµπιάδας
Μειονεκτική
Προαστίου
Μειονεκτική
Αγ. Χριστόφορος
Μειονεκτική
Ερµακιάς
Ορεινή
Καρυοχωρίου
Μειονεκτική
Σπηλιάς
Ορεινή
Πτελεώνα
Μειονεκτική
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Γούλων
Μειονεκτική
Σερβίων
Μειονεκτική
Ιµέρων
Μειονεκτική
Αυλών
Μειονεκτική
Καστανιάς
Ορεινή
Βαθυλάκου
Μειονεκτική
Κρανιδίων
Μειονεκτική
Λευκάρων
Μειονεκτική
Μεσιανής
Μειονεκτική
Μεταξά
Ορεινή
Νεράιδας
Μειονεκτική
Πλατανορεύµατος
Ορεινή
Πολυρράχου
Ορεινή
Ροδίτη
Μειονεκτική
Τριγωνικού
Μειονεκτική
Βελβεντού
Μειονεκτική
Τρανοβάλτου
Ορεινή
Ελάτης
Ορεινή
Μικροβάλτου
Ορεινή
Λιβαδερό
Ορεινή


ΒΟΪΟΥ
*Σιάτιστας
Ορεινή
Μικροκάστρου
Μειονεκτική
Παλαιοκάστρου
Ορεινή

Από την περιοχή αυτή έχουν εξαιρεθεί η Δ.Κ. Κοζάνης, Δ.Κ. Πτολεµαίδας και οι εντός σχεδίου περιοχές της Δ.Κ. Σιάτιστας (καθόσον υπερβαίνουν τους 5.000 κατοίκους) και οι Δ.Ε. Βερµίου, Βλάστης, Μουρικίου, Ασκίου, Τσοτυλίου, Νεάπολης και Πενταλόφου καθώς και οι Τ.Κ. Καταφυγίου, Πολυφύτου και Αγ. Κυριακής οποίες εντάσσονται στον Άξονα 3 του ΠΑΑ.
Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:
Στόχος 1:  Ενίσχυση της απασχόλησης και της προώθησης ίσων ευκαιριών µέσω
της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων.
Στόχος 2:  Ανάπτυξη  της  επιχειρηµατικότητας    µέσω  της  διαφοροποίησης  της
τοπικής οικονοµίας, της δικτύωσης και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων  της  υπαίθρου,  στο  πλαίσιο  της  νέας  Κοινής  Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.).
Στόχος 3:  Προστασία – ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Στόχος 4:  Βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής    µέσω  της  ανάπτυξης  κοινωνικών  –
αθλητικών – πολιτιστικών υποδοµών και της ανάδειξης της πολιτιστικής δηµιουργίας των κατοίκων της υπαίθρου.
Στόχος 5:  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και
υπηρεσιών µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την αξιοποίηση
καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών.
Στόχος 6:  Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης.
- See more at: http://ilfconsult.com/2015/05/26/programma-epidotisis-leader-gia-tis-perioxes-toy-n-kozaniseordaiasserbiwn-belbentoy-kai-boioy/#sthash.Z4TLhCjK.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας