Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σερβίων για τις εγγραφές στην Α' τάξη

Οι εγγραφές στο Σχολείο για την Α΄ Δημοτικού γίνονται: από 1 έως 21 Ιουνίου 2015
Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:
1.    Αίτηση εγγραφής (το έντυπο δίνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
2.   Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης (έκδοση τελευταίου τριμήνου)
3.   Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού
4. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου
5.  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (το έντυπο δίνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
6. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μαθητή (λογαριασμό ΟΤΕ, ΔΕΗ ή άλλο)
Οι μαθητές των υπολοίπων τάξεων εγγράφονται αυτόματα στην επόμενη τάξη από τη Δ/νση του Σχολείου και δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού.
Για το Σύλλογο Γονέων πληρώνετε με την εγγραφή 10 € – για το 1 παιδί   

                                                                             15 € – για 2 ή περισσότερα παιδιά   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας